Για να μπορέσετε να υποβάλλετε στο σύστημα Εργάνη αυτή την απογραφή με το πρόγραμμα της Anaconda ακολουθείτε τα εξής βήματα:

Επιλέγετε από τη Διαχείριση Εργαζομένων, έναν από τους ενεργούς εργαζόμενους, ενεργοποιείτε τα γνωστά μας Ηλεκτρονικά στοιχεία και επιλέγετε την ενότητα Αρχεία pdf/Λοιπά. Εδώ θα πρέπει να συμπληρώσετε τα εξής πεδία:
– Κατέχει θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική: (Όχι ή αν έχει τέτοια θέση επιλέγετε σε ποια περίπτωση υπάγεται)
– Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου εργασίας: Κλικάρετε το πεδίο
– Κάρτα Εργασίας: Κλικάρετε το πεδίο
– Ευέλικτη Προσέλευση: Δηλώνετε τα λεπτά «ανοχής» για την προσέλευση ή αποχώρηση του εργαζόμενου.
– Συμβατικό Ωράριο Πλήρους Απασχόλησης: Γράφετε τις ώρες που συνήθως είναι 40.
Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων σας δίνεται η δυνατότητα να τα αντιγράψετε σε όλους τους εργαζόμενους (μισθωτούς-ημερομίσθιους και ωρομίσθιους) της εταιρείας, πατώντας το κουμπάκι Αντιγραφή.