Στα Αναλυτικά Λογιστικής (2.7.1) προστέθηκε σαν φίλτρο το όχημα από το αρχείο
Λογιστικών εγγραφών. Με το φίλτρο του οχήματος μπορείτε π.χ να δείτε τις πωλήσεις και ποιο όχημα τις εκτέλεσε.