Πώς προβάλω τις κινήσεις των παγίων;
Από την επιλογή 1.Ε.7

Σας δίνεται ή δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν κατάλογο που θα περιλαμβάνει τις κινήσεις των παγίων που έχετε καταχωρήσει.

Μπορείτε να θέσετε φίλτρα περιορισμού αναζήτησης των Παγίων:

Μάσκα*********+………..Χρησιμοποιώντας την μάσκα Κωδικού σαν φίλτρο μπορείτε να προσδιορίσετε μια ομάδα Παγίων.

Από ημερ.Εγγρ Έως ημερ. Διαλέγετε ημερολογιακό διάστημα κινήσεων.

Ταξ/ση Ημέρα/Πάγιο……Επιλέγετε τον τρόπο ταξινόμησης των κινήσεων με Η=κατά Ημέρα ή με Π=κατά Περιγραφή παγίου.

Προσοχή!!! Για να προβάλετε τον κατάλογο θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F10