Στην Τιμολόγηση (1.1) με το πλήκτρο F2 στο πεδίο είδος δείχνει το ιστορικό τιμολόγησης ειδών
για τον επιλεγμένο πελάτη-προμηθευτή τα οποία μπορείτε να επιλέξετε κατ επιλογήν για να

εκδώσετε νέο παραστατικό.