Κάνετε update του προγράμματος διότι δημιουργήθηκαν νέα ταμεία, τα οποία τα έχουμε ενημερώσει στο update και το οποίο κάνετε. Σας εμφανίζεται όμως το μήνυμα «Πρόβλημα στη δημιουργία ταμείου». Τι θα κάνετε;
Το μήνυμα αυτό μπορεί να εμφανιστεί στην σπάνια περίπτωση που εσείς έχετε ήδη ανοίξει ταμεία στο πρόγραμμα, που έχουν τον ίδιο κωδικό με τα ταμεία που σας αποστέλλουμε εμείς με την νέα έκδοση.
Τον κωδικό από το ταμείο που έχετε ήδη στο πρόγραμμα δεν μπορείτε να τον μεταβάλετε (είναι με αχνά νούμερα, ανενεργός). Μπορείτε να διαγράψετε το ταμείο που έχετε, και να το ξανά δημιουργήσετε με νέο κωδικό. Εναλλακτικά μπορείτε να μην περάσετε το update αλλά να ανοίξετε εσείς τα νέα ταμεία μέσα στο πρόγραμμα.