Πού μπορείτε να ορίσετε στο πρόγραμμα τα προβλεπόμενα ημερομίσθια ανά οικοδόμο ώστε μετά αυτά να συγκρίνονται με τα πραγματοποιηθέντα;
Θα πάτε στα Οικοδομικά > Οικοδομικά έργα. Θα επιλέξετε το έργο που θέλετε (ή θα το ανοίξετε, Εισαγωγή ή Μεταβολή). Θα πάτε στο ταμπελάκι Ημερομίσθια / Φάση και στο πεδίο Προβλ. ΗΜΕΡ. θα τοποθετήσετε τον αντίστοιχο αριθμό.