Στα Οικοδομικά > Οικοδομικά έργα επιλέγετε το έργο που θέλετε (ή θα το ανοίξετε, Εισαγωγή ή Μεταβολή). Στο ταμπελάκι Ημερομίσθια / Φάση και στο πεδίο Προβλ. ΗΜΕΡ. τι καταχωρείτε; Πού χρησιμεύει;

Εδώ μπορείτε να ορίσετε στο πρόγραμμα τα προβλεπόμενα ημερομίσθια ανά οικοδόμο ώστε μετά αυτά να συγκρίνονται με τα πραγματοποιηθέντα, και να φανεί στις σχετικές εκτυπώσεις. Θα τοποθετήσετε τον αντίστοιχο αριθμό των προβλεπόμενων ημερομισθίων.