Προϋποθέσεις επιδότησης ΟΑΕΔ σε νέους ελεύθερους επαγγελματίες που κάνουν έναρξη επαγγέλματος:

Τέτοια προγράμματα συνήθως αναφέρονται σε νέους ελεύθερους επαγγελματίες, νέες θέσεις εργασίας, επιδότηση μέσω ΛΑΕΚ για απασχόληση ανέργων που είναι κοντά στην σύνταξη, επιδότηση επιχειρήσεων που απασχολούν ανέργους κτλ.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει:

-Να έχουν δελτίο ανεργίας

-Να είναι έλληνες ή ομογενείς ή πολίτες άλλου κράτους μέλους

-Να διαθέτουν ΑΦΜ και για τους άντρες να μην έχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις

-Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια επιχειρηματικότητας ΚΠΑ