Μέσα στο Οικοδομικό έργο, στα Στοιχεία κατασκευαστικού κόστους το Προϋπολογιστικό Κατασκευαστικό κόστος τι ενημερώνει;
Εδώ δηλώνετε τα τετραγωνικά μέτρα της οικοδομής και από κάτω το Κόστος ανά ΤΜ. Ενημερώνει την 2η σελίδα του εντύπου του Προϋπολογιστικού κόστους στο κάτω μέρος, Πίνακα Β’ Κατασκευαστικό Κόστος.

Στο Προϋπολογιστικό κόστος κατασκευής στο επάνω μέρος έχετε τα γενικά έξοδα της οικοδομής (τα έμμεσα), και στο κάτω μέρος στο Κατασκευαστικό κόστος

Το Σύνολο Β προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων με την Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (το σύνολο Β δεν υπάρχει μέσα στην καρτέλα του έργου) .

Στο Απολογιστικό Κατασκευαστικό Κόστος καταγράφετε τα άμεσα κόστη της οικοδομής, υλικά, εργασία και άμεσα γενικά έξοδα.