Στις Εκτυπώσεις > το Προϋπολογιστικό Ε3 – Ε5, πώς λειτουργεί;
Εδώ με τα κιάλια επιλέγετε το πεδίο του εντύπου που επιθυμείτε, και βάζετε (πληκτρολογείτε το εκτιμώμενο) σχετικό ποσό. Στο κάτω μέρος θα σας εμφανίσει μία προϋπολογιστική εκκαθάριση φόρου.