Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Γενικές > Προϋπολογισμός Εσόδων. Ποια η χρησιμότητά του; Πότε επιλέγετε το Αναλυτική και πότε το Έσοδα ανά Μήνα;
Από εδώ κάνετε προϋπολογισμό των εσόδων του Λογιστικού σας γραφείου από τους πελάτες σας . Επιλέγετε το Αναλυτική προκειμένου να πάρετε την ενημέρωση ανά πελάτη σας για τα έσοδα όλου του έτους.
Επιλέγετε την μηνιαία για να πάρετε την ενημέρωση για όλους τους μήνες συνολικά.