Προϋπηρεσία εργαζόμενου που απασχολείται με μειωμένο ωράριοΩς προϋπηρεσία εργαζόμενου με μειωμένο ωράριο ( με όλες ή μερικές ημέρες) λαμβάνεται μία ημέρα εργασίας ανά -8- ώρες. Αθροίζουμε λοιπόν το σύνολο των ωρών του εργαζόμενου και το διαιρούμε διά -8- για να βρούμε τις ημέρες προϋπηρεσίας του.