Πώς μπορώ να εκτυπώσω ένα προτιμολόγιο;
Στην επιλογή 1.1

Αφού δώσετε όλα τα στοιχεία του παραστατικού θα πατήσετε το εικονίδιο του εκτυπωτή στο κάτω αριστερά του παραθύρου και θα εκτυπώσετε το παραστατικό χωρίς να σημανθεί από τον φορολογικό μηχανισμό.