Η Πρώτη σελίδα της Οριστικής ΦΜΥ εμφανίζει ποσά Υπαλλήλων στο πεδίο για τους Εργάτες.
Μπορεί να έχετε ανοίξει δύο καρτέλες για τον εργαζόμενο με τον ίδιο ΑΦΜ με διαφορετική εργασιακή κατάσταση σε κάθε καρτέλα (δηλαδή στην μία καρτέλα ως Εργάτη, και στην άλλη ως Υπάλληλο). Δεν έχετε βάλει ημερομηνία αποχώρησης στην πρώτη καρτέλα. Τότε το πρόγραμμα θα σας φέρνει την κίνηση του εργαζόμενου στην Οριστική Δήλωση ΦΜΥ σύμφωνα με την πρώτη καρτέλα του (δηλαδή με την πρώτη του εργασιακή κατάσταση, ως Εργάτη, έστω κι αν η καρτέλα αυτή αφορούσε την προηγούμενη από την τρέχουσα χρήση).
Θα πρέπει να βάλετε ημερομηνία αποχώρησης στην πρώτη καρτέλα του εργαζόμενου, ( με το πλήκτρο οθόνης Ημερ/νίες θα σας εμφανιστεί το
Παράθυρο Διαχείριση Ημερομηνιών. Θα κάνετε δεξί κλικ στην ημερομηνία και στο πεδίο Ημερ/νια αποχώρησης θα τοποθετήσετε την σχετική ημερομηνία).
Επίσης μπορείτε να βάλετε μία τελεία στον ΑΦΜ του ώστε το πρόγραμμα να σας εμφανίσει στην Οριστική Δήλωση του ΦΜΥ τα ποσά στο πεδίο του Υπαλλήλου (στην νέα του εργασιακή κατάσταση, σύμφωνα με τις αποδοχές της δεύτερης καρτέλας).
! Προσοχή, η τελεία που θα βάλετε μπορεί να μην φαίνεται ότι χωράει στο πεδίο που είναι τοποθετημένος ο ΑΦΜ. Όμως η τελεία έχει μπει κανονικά, και μπορείτε να την δείτε αν μετακινηθείτε με τα βελάκια του πληκτρολογίου προς τα δεξιά μέσα στο πεδίο του ΑΦΜ.