Παίρνετε την 1η σελίδα της οριστικής φμυ αλλά στο κάτω μέρος βλέπετε ότι βάζει τα δίμηνα επί δύο φορές στο κάθε κουτάκι. Γιατί γίνεται αυτό;
Θα πάτε μέσα στα στοιχεία της εταιρίας στο tab Προσωρινές. Αν δεν έχετε σε όλα τα δίμηνα φόρο ή αν έχετε, αλλά είναι ενεργοποιημένη η Μηνιαία Προσωρινή, τότε αυτή είναι η αιτία.