Η Προσωρινή Δήλωση είναι εκπρόθεσμη και θέλετε να βάλετε το ποσοστό του προστίμου για να εμφανιστεί στο αντίστοιχο πεδίο της δήλωσης και να γίνουν και οι σχετικοί υπολογισμοί. Πού θα το περάσετε αυτό;
Θα πάτε στις Εκτυπώσεις > Έντυπα, Βεβαιώσεις > Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ. Στο πεδίο Πρόστιμο Φόρου και Πρόστιμο Χαρτοσήμου θα βάλετε το αντίστοιχο ποσοστό του πρόστιμου.