Η Προσωρινή Δήλωση είναι εκπρόθεσμη και θέλετε να βάλετε το ποσοστό του προστίμου για να εμφανιστεί στο αντίστοιχο πεδίο της δήλωσης και να γίνουν και οι σχετικοί υπολογισμοί. Πού θα το περάσετε αυτό; Γιατί δεν σας αφήνει να βάλετε οποιοδήποτε νούμερο παραπάνω από 100% ;
Θα πάτε στις Εκτυπώσεις > Έντυπα, Βεβαιώσεις > Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ. Στο πεδίο Πρόστιμο Φόρου και Πρόστιμο Χαρτοσήμου Θα βάλετε το αντίστοιχο ποσοστό του πρόστιμου.
Σημείωση: Είναι ποσοστό με μέγιστο το 100, αν π.χ. βάλετε 120 θα σας φέρει το 20% ( το ποσοστό που θα βάλετε θα πρέπει να είναι μικρότερο του 100%).