Πρόστιμα για την εκπρόθεσμη αναγγελία πρόσληψηςΗ αναγγελία πρόσληψης θα πρέπει να κατατεθεί στον ΟΑΕΔ μέσα σε 8 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία πρόσληψης του εργαζόμενου. Διαφορετικά προβλέπεται πρόστιμο ίσο με 10 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη της συλλογικής σύμβασης (το οποίο όμως στην πράξη δεν επιβάλλεται).