Ποια είναι τα πρόσθετα πλήκτρα αλλαγής χρήσεως αποθήκης(4.7)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Στο ερώτηση ΣΥΝΕΧΕΙΑ με…
Q … Μηδενισμός τρίτης σελίδας στο αρχείο αποθήκης και απογραφής ανά χώρο με δυνατότητα διατήρησης των εκ μεταφοράς.
M … Μηδενισμός ειδών Αποθήκης ( Διαγραφή όλων των κινήσεων και των Υπολοίπων των είδών )
R … (1) Ενημέρωση των υπολοίπων των ειδών από τις αναλυτικές κινήσεις και αναπροσαρμογή της Μ.Π.Τ.Κ., (2) ανακατασκευή αρχείου δεικτών.
Α … Μεταφορά Υπολοίπων Αποθήκης από προηγούμενη Χρήση στη παρούσα χρήση σαν εκ μεταφοράς υπόλοιπα, Ολικά και ανά Αποθηκευτικό Χώρο. Δυνατότητα εκτύπωσης των κωδικών που δεν υπάρχουν κατά την μεταφορά.
Τ … Μεταφορά τιμών των ειδών από άλλη εταιρεία που δηλώνει ο χρήστης.
Ακολουθούν δύο πρόσθετες ερωτήσεις….
…Μεταφορά Τιμών Τρίτης Σελίδας (Ν/Ο)…μεταφέρει τις τιμές ΜΠΤΚ, ΜΠΤΠ,FIFO,LIFO, Συνολικό κόστος, Συνολικές Πωλήσεις.
…Μεταφορά Τιμών Πρώτης Σελίδας (Ν/Ο)…μεταφέρει την Τιμή Αγοράς, Τιμη Χονδρικής, Τιμή Λιανική, και τα δύο ποσοστά MarkUp.
Ε … Διορθώνει Κινήσεις Αποθήκης που αφορούν Εκπτώσεις και οι οποίες καταχωρήθηκαν με Παραστατικό που δεν δηλώθηκε Εκπτωτικό. Η Εργασία είναι απαραίτητη για την ορθή Αποτίμηση των ειδών της αποθήκης. Με 1
ελέγχει παραστατικά Αγορών, με 0 Πωλήσεων.Με 8 προβάλει ή τυπώνει τα εκπτωτικά παραστατικά και με 9 μηδενίζει όλα τα εκπτωτικά.(Για να το τρέξετε συμβουλευθείτε μας !!!)
Ρ … Μηδενισμός Παραγγελιών στα είδη Αποθήκης ( Δεν επηρεάζει το Κύκλωμα Παραγγελιών )
L … Ενημέρωση της τιμής LIFO των ειδών από τις αναλυτικές κινήσεις τους ανά Αποθηκευτικό Χώρο που θα επιλέξετε
F … Ενημέρωση της τιμής FIFO των ειδών από τις αναλυτικές κινήσεις τους ανά Αποθηκευτικό Χώρο που θα επιλέξετε.
1 … Μεταφορά Τιμής Κόστους στη Τιμή Αποτίμησης (ή και εκ μεταφοράς), ανά Αποθηκευτικό Χώρο που θα επιλέξετε.