Προσοχή στην αλλαγή των πλαφόν επικουρικών και άλλων ταμείων.
Το πρόγραμμα ενημερώνει αυτόματα τις εισφορές και τα πλαφόν μίας μεγάλης πλειάδας ταμείων, των κυρίων και των περισσότερο γνωστών. Δεν ενημερώνει αυτόματα τις αλλαγές που γίνονται στα επικουρικά και τα δευτερεύοντα, λιγότερο γνωστά και συχνά χρησιμοποιούμενα ταμεία.
Το πρόγραμμα λοιπόν δεν ενημερώνει αυτόματα τις αλλαγές των πλαφόν των επικουρικών ταμείων. Θα πρέπει να τα βάζει ο χρήστης και να τα παρακολουθεί. Αλλιώς δεν θα αποδοθούν σωστά οι μισθοδοσίες, οι εισφορές και τα αναδρομικά.