Αρ.Πρωτ. οικ. 2/12412/0022
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/3/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ. οικ. 2/12412/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου
 ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2006».
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις περί εισοδηματικής πολιτικής έτους 2006, που έχουν περιληφθεί στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των συνδεδεμένων εταιρειών και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή, προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή τους με τη δημοσίευση του νόμου, που θα σας γνωστοποιήσουμε με νεώτερο έγγραφό μας, προκειμένου η πληρωμή των αυξημένων αποδοχών, μαζί με τα αναδρομικά από 1-1-2006, να πραγματοποιηθεί στο τέλος του μηνός Απριλίου έτους 2006.
I.- Με τις διατάξεις του άρθρου «Εισοδηματική Πολιτική έτους 2006»
του παραπάνω νόμου αναπροσαρμόζονται σε ποσοστό 3%, από 1.1.2006, οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί, που αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών όλων των κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., και των Ο.Τ.Α, καθώς και των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος.
Ειδικότερα:
1.- Με τη διάταξη του εδαφίου (α) του άρθρου αυτού, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Πρωτοδίκη (άρθρο 29 παρ.1 και 2 του ν.3205/2003) ορίζεται σε χίλια ογδόντα εννέα ευρώ (1.089 €) και επομένως u959 οι βασικοί μισθοί όλης της ιεραρχίας των Δικαστικών Λειτουργών, διαμορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Πρόεδρος Σ.τ.Ε., Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.Δ.Δ. 2,00 2.178 €
Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε., του Α.Π. και του Ε.Σ. και Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.Δ.Δ. 1,80 1.960 €
Σύμβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης, Αντεισαγγελέας του Α.Π., Σύμβουλος και Αντεπίτροπος του Ε.Σ., Αντεπίτροπος Επικρατείας των Τ.Δ.Δ., Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων 1,60 1.742 €
Πάρεδρος του Σ.τ.Ε., Εφέτης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του Ε.Σ. και Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων 1,40 1.525 €
Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Α’ Τάξης 1,20 1.307 €
Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και Ε.Σ., Πρωτοδίκης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Β΄ Τάξης 1,00 1089 €
Δόκιμος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πάρεδρος Πρωτοδικείου, Πάρεδρος Εισαγγελίας, Πάρεδρος Πρωτοδικείου των Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης 0,80 871 €
Ειρηνοδίκης Δ’ Τάξης 0,72 784 €
2.- Με τη διάταξη του εδαφ. (β) του άρθρου αυτού, ορίζεται ο βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού (άρθρο 50 παρ.1, 2 και 3 του ν.3205/2003) σε επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (768 €) και οι βασικοί μισθοί της ιεραρχίας των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, διαμορφώνονται ως κάτωθι:
ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) 2,60 1.997 €
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ.,
Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.), Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος 2,30 1.766 €
Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου
και Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας 2,10 1.613 €
Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι 1,95 1.498 €
Υποστράτηγος και αντίστοιχοι 1,83 1.405 €
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι 1,68 1.290 €
Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,44 1.106 €
Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,28 983 €
Ταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,19 914 €
Λοχαγός και αντίστοιχοι 1,13 868 €
Υπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,08 829 €
Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,00 768 €
Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι 0,96 737 €
Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι 0,93 714 €
Επιλοχίας και αντίστοιχοι 0,89 684 €
Λοχίας και αντίστοιχοι 0,76 584 €
Δεκανέας και αντίστοιχοι 0,57 438 €
Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 0,32 246 €
3.- Με τη διάταξη του εδαφ. (γ) του άρθρου αυτού, ορίζεται ο βασικός μισθός του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου της Εκκλησίας της Ελλάδος (άρθρο 48 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια εκατόν έξι ευρώ (1.106 €) και οι νέοι βασικοί μισθοί των Αρχιερέων διαμορφώνονται ως κάτωθι:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Αρχιεπίσκοπος 1,40 1.548 €
Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης 1,20 1.327 €
Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος 1,00 1.106 €
4.- Με τη διάταξη του εδαφ. (δ) του άρθρου αυτού, ο μηνιαίος βασικός μισθός του βαθμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου Ν.Σ.Κ. (άρθρο 32 παρ.1 και 2 του ν.3205/2003) ορίζεται σε χίλια ογδόντα εννέα ευρώ (1.089 €) και οι βασικοί μισθοί όλης της ιεραρχίας του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ., διαμορφώνονται ως ακολούθως:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Πρόεδρος 2,00 2.178 €
Αντιπρόεδρος 1,80 1.960 €
Σύμβουλος 1,60 1.742 €
Πάρεδρος 1,40 1.525 €
Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α’ Τάξεως 1,20 1.307 €
Δικαστικός Αντιπρόσωπος 1,00 1.089 €
Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος 0,80 871 €
5.- Με το εδαφ. (ε) του άρθρου αυτού ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ιατροδικαστή Δ’ Τάξεως (άρθρο 34, παρ.1 και 2 του Ν.3205/2003) σε χίλια ογδόντα επτά ευρώ (1.087 €) και επομένως, όλοι οι βασικοί μισθοί της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών, διαμορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Ιατροδικαστής Α’ Τάξεως 1,60 1.739 €
Ιατροδικαστής Β’ Τάξεως 1,40 1.522 €
Ιατροδικαστής Γ’ Τάξεως 1,20 1.304 €
Ιατροδικαστής Δ’ Τάξεως 1,00 1.087 €
6.- Με τη διάταξη του εδαφ. (στ) του άρθρου αυτού, ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Λέκτορα ΑΕΙ (άρθρο 36 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια ενενήντα τέσσερα ευρώ (1.094 €).
Έτσι οι βασικοί μισθοί των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων με πλήρη απασχόληση, των Επιμελητών, Βοηθών και Επιστημονικών Συνεργατών και του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι., (άρθρα 1 και 3 του Π.Δ.118/2002) διαμορφώνονται ως κάτωθι:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Καθηγητής 1,50 1.641 €
Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30 1.422 €
Επίκουρος Καθηγητής 1,10 1.203 €
Λέκτορας 1,00 1.094 €
ΜΕΛΗ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΚΛΑΔΟΣ Ι -ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ -ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ -ΤΕ
ΒΑΘΜΙΔΑ Δ 941 € 875 € 821 €
ΒΑΘΜΙΔΑ Γ 985 € 930 € 875 €
ΒΑΘΜΙΔΑ Β 1.028 € 985 € 930 €
ΒΑΘΜΙΔΑ Α 1.072 € 1.039 € 985 €
7.- Με το εδάφ. (ζ) του ίδιου άρθρου, ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. (άρθρο 37 παρ.1 του ν.3205/2003) σε εννιακόσια εξήντα εννέα ευρώ (969 €) και συνεπώς, οι βασικοί μισθοί των μελών του Εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι., διαμορφώνονται ως ακολούθως:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Καθηγητής 1,50 1.454 €
Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30 1.260 €
Επίκουρος Καθηγητής 1,15 1. 114 €
Καθηγητής Εφαρμογών 1,00 969 €
Μέλος Ε.ΔΙ.Π. 1,00 969 €
Για το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3205/03.
Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών βαθμίδων Α’, Β’ και Γ’ (άρθρο 39 παρ.1 περ.β του ν.3205/2003), ορίζεται ως ακολούθως:
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Βαθμίδα Α’ 1.454 €
Βαθμίδα Β’ 1.260 €
Βαθμίδα Γ’ 1. 114 €
8.- Με τις διατάξεις των εδαφίων (η) και (θ) του άρθρου αυτού, ορίζονται οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί α) του Ερευνητή Δ’ (άρθρο 38 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια σαράντα έξι ευρώ (1.046 €) και β) του Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Δ’ (άρθρο 38 παρ.2 του ν.3205/2003) σε εννιακόσια ογδόντα ευρώ (980 €) και συνεπώς οι βασικοί μισθοί των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.), διαμορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Α. α. Ερευνητής Α’ 1,50 1.569 €
β. Ερευνητής Β’ 1,30 1.360 €
γ. Ερευνητής Γ’ 1,10 1.151 €
δ. Ερευνητής Δ’ 1,00 1.046 €
Β. α. Ειδ.Λειτ.Επιστ.Α’ 1,40 1.372 €
β. Ειδ.Λειτ.Επιστ.Β’ 1,30 1.274 €
γ. Ειδ.Λειτ.Επιστ.Γ’ 1,08 1.058 €
δ. Ειδ.Λειτ.Επιστ.Δ’ 1,00 980 €
9.- Με το εδάφ. (ι) του ίδιου άρθρου, ορίζεται ο βασικός μηνιαίος μισθός του Παρέδρου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) με θητεία (άρθρο 42 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια εκατόν είκοσι εννέα ευρώ (1.129 €) και οι βασικοί μισθοί των συμβούλων και παρέδρων του Π.Ι. διαμορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Σύμβουλος 1,36 1.535 €
Μόνιμος Πάρεδρος 1,18 1.332 €
Πάρεδρος με θητεία και Ειδικός
Πάρεδρος 1,00 1.129 €
10.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ια) του ίδιου άρθρου, ο βασικός μηνιαίος μισθός του Συνεργάτη Β’ ΚΕΠΕ (άρθρο 40 παρ.1 του ν.3205/2003) ορίζεται σε εννιακόσια τριάντα εννέα ευρώ (939 €) και οι διαμορφούμενοι νέοι βασικοί μισθοί του ερευνητικού προσωπικού του Κ.Ε.Π.Ε., είναι οι ακόλουθοι:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Ερευνητής Α’ 1,50 1.409 €
Ερευνητής Β’ 1,40 1.315 €
Ερευνητής Γ’ 1,30 1.221 €
Ερευνητής Δ’ 1,20 1.127 €
Ερευνητής Ε’ 1,15 1.080 €
Ερευνητής ΣΤ’ 1,10 1.033 €
Συνεργάτης Α’ 1,05 986 €
Συνεργάτης Β’ 1,00 939 €
Συνεργάτης Γ’ 0,88 826 €
Συνεργάτης Δ’ 0,86 808 €
Συνεργάτης Ε’ 0,82 770 €
11.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιβ) του ίδιου άρθρου, ορίζεται ο βασικός μηνιαίος μισθός των τακτικών Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) (άρθρο 41 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια πεντακόσια εξήντα πέντε ευρώ (1.565 €).
12.- Με τη διάταξη του εδαφ. (ιγ) του άρθρου αυτού, ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ακολούθου Πρεσβείας (άρθρο 46 παρ.1 και 2 του ν.3205/2003) σε εννιακόσια τριάντα επτά ευρώ (937 €) και οι νέοι βασικοί μισθοί των διπλωματικών υπαλλήλων διαμορφώνονται ως κάτωθι:
ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Πρέσβης 2,00 1.874 €
Πληρεξούσιος Υπουργός Α’ Τάξεως,
Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και
Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής –
Σύμβουλος Α’ Τάξεως 1,85 1.733 €
Πληρεξούσιος Υπουργός Β’ Τάξεως,
Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής – Σύμβουλος Β’ Τάξεως 1,70 1.593 €
Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Α’ Τάξεως 1,55 1.452 €
Σύμβουλος Πρεσβείας Β’ Τάξεως και Εμπειρογνώμονας Β’ Τάξεως 1,40 1.312 € Γραμματέας Πρεσβείας Α’ Τάξεως και Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας 1,30 1.218 €
Γραμματέας Πρεσβείας Β’ Τάξεως 1,20 1.124 €
Γραμματέας Πρεσβείας Γ’ Τάξεως 1,10 1.031 €
Ακόλουθος Πρεσβείας 1,00 937 €
13.- Με τη διάταξη του εδαφ. (ιδ) του άρθρου αυτού, ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Επιμελητή Β’ γιατρού Ε.Σ.Υ. (άρθρο 43 παρ.1 και 2 του ν.3205/2003) σε χίλια εκατόν δώδεκα ευρώ (1.112 €) και οι νέοι βασικοί μισθοί των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας διαμορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Διευθυντής 1,40 1.557 €
Επιμελητής Α’ 1,20 1.334 €
Επιμελητής Β’ 1,00 1.112 €
Επιμελητής Γ’ και Ειδικευόμενος 0,70 778 €
Μετά την αναπροσαρμογή των ανωτέρω βασικών μισθών, τα ωρομίσθια των εφημεριών του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 διαμορφώνονται ως εξής :
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 2006
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΜ Γ ΕΠΙΜ Β ΕΠΙΜ Α ΔΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4,59 6,56 7,87 9,19
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 15 5,28 7,54 9,05 10,56
ΚΥΡΙΑΚΩΝ 25 5,74 8,2 9,84 11,48
ΝΥΚΤ. ΚΥΡΙΑΚΩΝ 30 5,97 8,53 10,23 11,94
40/100 ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 1,84 2,62 3,15 3,67
70/100 ΜΙΚΤΗ 3,21 4,59 5,51 6,43
Το μηνιαίο ποσό, ως αποζημίωση εφημεριών, της περ. ε της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, ορίζεται σε οκτακόσια πενήντα έξι ευρώ (856 €).
14.- Με τη διάταξη του εδαφ. (ιε) του ίδιου άρθρου, ο βασικός μισθός της κατηγορίας του Μουσικού (άρθρο 49 παρ.1 και 2 του Ν.3205/2003) ορίζεται σε οκτακόσια ενενήντα ένα ευρώ (891 €) και οι νέοι βασικοί μισθοί ανά βαθμίδα των μουσικών, διαμορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Αρχιμουσικός – Εξάρχων 1,63 1.452 €
Κορυφαίος Α’ 1,55 1.381 €
Κορυφαίος Β’ 1,38 1.230 €
Μουσικός 1,00 891 €
15.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιστ) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ο βασικός μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών Α.Ε.Ν. ορίζεται σε εννιακόσια εξήντα εννέα ευρώ (969 €) και συνεπώς οι βασικοί μισθοί των μελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν. διαμορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Καθηγητής 1,50 1.454 €
Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30 1.260 €
Επίκουρος 1,15 1.114 €
Καθηγητής Εφαρμογών 1,00 969 €
Μέλους Ειδικού Διδακτ. Προσωπικού 0,90 872 €
16.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιζ) του ίδιου άρθρου, ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Λέκτορα Α.Σ.Ε.Ι. σε εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ (981 €), και οι διαμορφούμενοι νέοι βασικοί μισθοί των μελών Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) (άρθρο 12 παρ.1 του ν.3413/2005) είναι οι ακόλουθοι:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Καθηγητής 1,50 1.472 €
Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30 1.275 €
Επίκουρος Καθηγητής 1,15 1.128 €
Λέκτορας 1,00 981 €
17.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιη) του ίδιου άρθρου, ο βασικός μισθός του 18ου  Μ.Κ. της ΥΕ κατηγορίας του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3205/2003 ορίζεται σε εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ (629 €) και οι βασικοί μισθοί των υπαλλήλων των κατηγοριών Υ.Ε., Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε., διαμορφώνονται σύμφωνα με τον πίνακα 1 που ακολουθεί, ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
α.- Ειδικότερα οι βασικοί μισθοί των υπαλλήλων της κατηγορίας:
i.- Δ.Ε. που είχαν διοριστεί μέχρι την 31.12.1996 με τυπικό προσόν διορισμού πτυχίο μέσων τεχνικών σχολών που καταργήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α’),
ii.- Π.Ε. χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης σχολής,
iii.- Τ.Ε., χωρίς πτυχίο ανώτερης σχολής ή Τ.Ε.Ι., καθώς και
iv.- Δ.Ε.-1 Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
απεικονίζονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί:
β.- Οι βασικοί μισθοί των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της κατηγορίας Τ.Ε.-1, οι οποίοι εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Τ.Ε. κατηγορίας
με εισαγωγικό το 18ο και καταληκτικό το 1ο και λαμβάνουν σε ποσοστό 97% τον βασικό μισθό που αντιστοιχεί σε κάθε Μ.Κ. της Τ.Ε. Κατηγορίας, αποτυπώνονται στον κατωτέρω πίνακα 3: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
γ. Υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε. με πτυχίο ή δίπλωμα διάρκειας πλήρους πενταετούς φοίτησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας με εισαγωγικό το 17ο και καταληκτικό το 1ο, και με πτυχίο ή δίπλωμα διάρκειας πλήρους εξαετούς φοίτησης με εισαγωγικό το 16ο και καταληκτικό το 1ο.
Οι βασικοί μισθοί των υπαλλήλων αυτών, παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα 4 : (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
18.- Μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή των βασικών μισθών το ωρομίσθιο της υπερωριακής, νυχτερινής και Κυριακών και Εξαιρεσίμων ημερών εργασίας, διαμορφώνεται κατά περίπτωση ως ακολούθως: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
19.- Επισημαίνουμε ότι ανάλογη αναπροσαρμογή θα γίνει στους βασικούς μισθούς που καθορίζονται με: (α) την αριθμ. 2/70481/0022/15-12-2004 (Φ.Ε.Κ.1874/Β’/16-12-2004) απόφασή μας «Αποδοχές Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Περιφερειών, Δικαστηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισμών και του Ο.Α.Ε.Δ., Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και υπαλλήλων ειδικών θέσεων» και (β) την αριθμ. 2/70489/0022/15-12-2004 (Φ.Ε.Κ.1874/Β’/16-12-2004) απόφασή μας «Αποδοχές Οικονομικών Επιθεωρητών και Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων».
Οι νέοι βασικοί μισθοί όλων των ανωτέρω απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα :
ΘΕΣΗ                                           ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                       3951
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                       3280
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ                                 2833
Α΄ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ                            2296
Β΄ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ                           2132
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΟ Μ.Κ. 1: 1938
20.- Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση συλλογικών οργάνων (άρθρο 17 παράγραφος 2 περίπτωση β΄ του ν.3205/2003) δεν μπορεί να είναι ανώτερη των επτά εκατοστών (7/100) του βασικού μισθού του 18ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας. Η καταβαλλόμενη στις περιπτώσεις αυτές αμοιβή σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως. Για το έτος 2006 η κατά τα ως άνω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 44,03 €.
Οι αμοιβές για αποζημίωση κατά μήνα (άρθρο 17 παράγραφος 2 περίπτωση γ΄ του ν.3205/2003) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες, για μεν τους προέδρους από το βασικό μισθό του 18ου Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας, για δε τα μέλη και τους γραμματείς από το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αμοιβής του προέδρου με τους συντελεστές 0,85 και 0,65 αντίστοιχα. Το ποσό που προκύπτει στρογγυλοποιείται στη πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Για το έτος 2006 οι κατά τα ως άνω αποζημιώσεις για τον Πρόεδρο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 736 € το μήνα, για δε τα μέλη και τους γραμματείς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 626 € και 478 € αντίστοιχα.
21.- Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 2768/1999 (αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου), ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (5.495,80 €).
22.- Το ύψος των αποδοχών που αντιστοιχούν στο Βαθμό του Αρεοπαγίτη με 29 έτη υπηρεσίας, για την εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (4.904,48 €).
23.- Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της παραγράφου Α.3 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003, που αναπροσαρμόζεται από 1-1-2006, σύμφωνα με το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους (3,5%), ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (321,64 €).
Επισημαίνεται ότι η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (www.mof-glk.gr).