Υπολογίζετε την Άδεια Ληφθείσα για ένα εργαζόμενο. Στο ταμπελάκι Αποτελέσματα, στο πεδίο Προσαύξηση σας έχει εμφανιστεί ένα ποσό. Τι είναι το ποσό αυτό και πώς υπολογίστηκε;
Αν ο εργαζόμενος στις μισθοδοσίες που έχετε «τρέξει» έχει και υπερωρίες ή πριμ και επιδόματα, τότε θα υπολογιστούν και αυτά στην άδεια διότι θεωρούνται τακτικές αποδοχές. Η εφαρμογή θα συγκεντρώσει όλες αυτές τις αποδοχές από την τελευταία άδεια που πήρε (ακόμα κι αν ήταν στο προηγούμενο έτος) μέχρι αυτήν που παίρνει τώρα, και θα τις διαιρέσει με τους μήνες αυτούς για να βρει τον μέσο όρο τους.