Πώς μπορώ να ορίσω εάν ένας προμηθευτής είναι υπόχρεος ΜΥΦ ή όχι;
Από την επιλογή 4.2

* ……. στον τελευταίο χαρακτήρα του Α.Φ.Μ. σημαίνει ότι ο Πελάτης είναι Δημόσια Υπηρεσία ή Γεωργός και αθροίζεται στην Συγκεντρωτική.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΑΦΟΡΑ ΜΥΦ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ 2004

Kατάσταση Τιμολογίων στο Αντίστοιχο Πεδίο

1 ……. στον τελευταίο χαρακτήρα του Α.Φ.Μ σημαίνει ότι ο πελάτης δεν είναι υπόχρεος να υποβάλει Μ.Υ.Φ

2 ……. στον τελευταίο χαρακτήρα του Α.Φ.Μ σημαίνει ότι ο πελάτης ΔΕΝ θα πάει στην Μ.Υ.Φ έστω κι αν έχει παραστατικά.