Έχετε έναν εργαζόμενο που του έχετε υπολογίσει Άδεια Ληφθείσα σε κάποιον μήνα, και τακτικές αποδοχές για τους υπόλοιπους μήνες. Θέλετε να του δώσετε προκαταβολή στον μισθό. Το πρόγραμμα δεν σας επιτρέπει να περάσετε προκαταβολή στην Άδεια Ληφθείσα. Επειδή όμως η προκαταβολή αυτή ξεπερνάει τις (μειωμένες) τακτικές αποδοχές για τον μήνα αυτό, θα σας εμφανίσει ως πληρωτέο ποσό ένα αρνητικό ποσό. Τι θα κάνετε;
Απάντηση:

Πχ η Άδεια Ληφθείσα δίνει στον εργαζόμενο 600€ και οι Τακτικές Αποδοχές 400€. Έχετε δώσει στον εργαζόμενο 500€ προκαταβολή, οπότε το ποσό «γυρίζει» αρνητικό: – 100€. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχετε πρόβλημα, αφήστε την μισθοδοσία όπως είναι, θα βγει πιστωμένος ο εργαζόμενος. Στην ΑΠΔ θα συμψηφίζονται οι δύο τύποι αποδοχών με 01 κανονικά.