Πως μπορώ να εμφανίζω την προηγούμενη ή την επόμενη καρτέλα;
Με τα πλήκτρα F7-F8 εμφανίζεται προηγούμενη – επόμενη καρτέλλα αντίστοιχα.