Στην Μισθοδοσία Περιόδου βάζετε ένα Πριμ στον εργαζόμενο καθώς και το εύρος ημερομηνιών του. Παρατηρείτε όμως ότι οι εισφορές του ΙΚΑ είναι οι ίδιες, είτε βάλετε το Πριμ είτε δεν το βάλετε. Αντίθετα οι εισφορές στο Επικουρικό μεταβάλλονται ανάλογα με το εάν έχετε βάλει το ΠΡΙΜ ή όχι.
Γιατί μπορεί να γίνεται αυτο;

Αν ο εργαζόμενος είναι με Τεκμαρτά τότε το Πριμ δεν θα επηρεάσει τις κρατήσεις. Βέβαια θα πρέπει να δείτε αν, αφού με το πριμ παίρνει περισσότερα χρήματα από την ασφαλιστική κλάση αν θα πρέπει να ασφαλιστεί σε αυτό το παραπάνω ποσό (αν ναι τότε σημαίνει ότι για αυτόν τον μήνα ο εργαζόμενος δεν είναι με τεκμαρτά άρα θα πάτε στην καρτέλα του και θα ορίσετε Εισφορές στα Τεκμαρτά ΌΧΙ).

Επίσης αν ο εργαζόμενος παίρνει αποδοχές ίδιες ή περισσότερες από το Πλαφόν του ταμείου τότε και πάλι το Πριμ δεν θα αλλάξει τις κρατήσεις στο ΙΚΑ (ενώ αν το επικουρικό έχει μεγαλύτερο πλαφόν ή δεν έχει καθόλου, θα αλλάζουν οι κρατήσεις ανάλογα με το αν θα βάλετε το πριμ ή όχι) .

Αν λοιπόν βάλετε Πριμ και ο εργαζόμενος είναι τεκμαρτός τότε αυτό δεν θα φανεί καθόλου στην ΑΠΔ . Θα έχει μόνο τις τεκμαρτές με τύπο αποδοχών 13.
Αν όμως πάτε στην καρτέλα του εργαζόμενου και ορίσετε ότι δεν είναι Τεκμαρτός τότε στην ΑΠΔ θα εμφανιστεί με τύπο αποδοχών 10 το ποσό του επιδόματος και οι παρακρατήσεις στο ΙΚΑ.

Το ίδιο θα ίσχυε και αν βάζατε ένα εξωτερικό επίδομα. Αν είναι με τεκμαρτά θα ασφαλιστεί στο τεκμαρτό οπότε είτε βάλετε το επίδομα είτε όχι οι εισφορές στο ΙΚΑ δεν θα αλλάξουν (και πάλι όμως, ΠΡΟΣΟΧΗ, διότι τα τεκμαρτά ισχύουν όταν οι αποδοχές του εργαζόμενου είναι λιγότερες από τα τεκμαρτά. Αν οι αποδοχές είναι περισσότερες τότε θα πρέπει να δείτε αν θα ασφαλιστεί για αυτό το πραγματικό παραπάνω ποσό και όχι στα τεκμαρτά. Σε αυτή την περίπτωση θα πάτε στην καρτέλα του και θα δηλώσετε ότι μόνο για αυτόν τον μήνα που οι αποδοχές του ξεπερνούν τα τεκμαρτά, αυτός ο εργαζόμενος δεν είναι τεκμαρτός – Στο πεδίο Εισφορές στα Τεκμαρτά, Τεκμ. Εισφ θα βάλετε ΟΧΙ).

Παραδείγματα :

Εργαζόμενος με εισφορές ταμείου 16% στον εργαζόμενο και 28,06% στον εργοδότη,
σύνολο 16% +28,06% = 44,06%.
Τον ορίζετε τεκμαρτό, με ασφαλιστική κλάση 47,82€. Μικτές αποδοχές εργαζόμενου : 1000€.
Βάζετε πριμ στην καρτέλα του εργαζόμενου 3000€.
Στην ΑΠΔ με τύπο αποδοχών 13– θα είναι: 47,82€ * 25 = 1195,5 €, και : 1195,5 * 16% = 191,28€ και 1195,5 * 28,06%= 335,46€. Το ΠΡΙΜ ΔΕΝ θα εμφανιστεί. – ΔΕΝ θα συμφωνεί το λογιστικό άρθρο και η απόδειξη μισθοδοσίας- πληρωμής με την ΑΠΔ.

Τώρα πάτε στην καρτέλα του εργαζόμενου ορίζετε ότι ΔΕΝ είναι τεκμαρτός. Τότε στην ΑΠΔ – χωρίς να ξανά κάνετε την κίνηση—θα σας φέρει και το Πριμ 3000€ με τύπο αποδοχών 10 και αντίστοιχα τις εισφορές,
3000€ * 16% = 480€ και 3000€ * 28,06% = 841,80€. Επίσης οι κρατήσεις των τακτικών θα αλλάξουν, και θα υπολογιστούν πάνω στα 1000€ και όχι στα 1195,50€.

Αν τώρα ο εργαζόμενος ΔΕΝ είναι με τεκμαρτά, αλλά είναι πχ παλαιός ασφαλισμένος με πλαφόν 2432,25€.
Στην ΑΠΔ θα σας κρατήσει εισφορές σε όλο το ποσό των τακτικών και ότι υπολείπεται μέχρι να «φτάσει» το πλαφόν, θα σας το εμφανίσει στο Πριμ.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα είναι: Τακτικές : 1000€ και κρατήσεις: 1000€ * 44,06% = 440,60€.

Κρατήσεις στο ΠΡΙΜ: 2432,25€ – 1000€ = 1432,25€ και 1432,25 * 44,06% = 631,050€ .
Η ΑΠΔ θα δείχνει ως αποδοχές ΠΡΙΜ 3000€ με τύπο αποδοχών 10, αλλά οι κρατήσεις θα είναι 631,050 € — δεν θα συμφωνούν οι κρατήσεις με το ποσό των 3000€.

Σημείωση: Αν τον εργαζόμενο τον δηλώσετε μετά από την κίνηση μισθοδοσίας ως παλαιό ή νέο, τότε θα πρέπει να ξανά τρέξετε την κίνηση μισθοδοσίας (δεν ενημερώνει την ΑΠΔ κατ’ ευθείαν από την καρτέλα του εργαζόμενου για το αν είναι παλαιός ή νέος ώστε αυτόματα να αλλάξει και το ασφαλίσιμο πλαφόν πάνω στο οποίο υπολογίζονται και οι εισφορές).

Αν τώρα ο εργαζόμενος είναι με Τεκμαρτά, είναι παλαιός ασφαλισμένος με πλαφόν και οι τακτικές αποδοχές του (χωρίς πριμ) ξεπερνούν το πλαφόν: Τότε οι κρατήσεις θα γίνουν επάνω στα τεκμαρτά και όχι στο πλαφόν — Υπερτερούν τα τεκμαρτά του Πλαφόν.