(Δ.Α. 17 / 2011 – Π.Κ. 9 / 2-11-2011) 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Δ.Α. 17/2011 / Π.Κ. 9/2-11-2011 αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Θερμαστών κλπ. που απασχολούνται στις κλινικές όλης της χώρας
Πέμπτη, Φεβρουαρίου 04, 2010, 12:00 ΠΜ
Προς:

1.Ομοσπονδία Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος, Σολωμού 65 (5ος όροφος) 104 32 Αθήνα
2.Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών-ΣΕΚ, Αμερικής 12, 106 71 Αθήνα (4ος: όροφος), Υπόψη κου Απόστολου Τερζόπουλου
3.Ένωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών, Βασ, Σοφίας 102, 115 28 Αθήνα
4.Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, Βασ. Σοφίας 102, 115 28 Αθήνα
5.Σύνδεσμος Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά, Αγ. Γεωργίου 1, 181 20 Κορυδαλλός (Κλινική Ιώνιο Θεραπευτήριο)
6.Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών – Περιχώρων, Κισσάβου 10, 152 35 Βριλλήσια (Κλινική Λυράκου)
7.Ένωση Ιδιωτικών Ψυχιατρικών Κλινικών Κεντρικής Ελλάδος – Δυτικής Μακεδονίας, Ι. Αδάμ 8, 42 100 Τρίκαλα
8.Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Βορείου Ελλάδος, Ιουστινιανού 28 Θεσσαλονίκη (Υπόψη Κ. Σαραφιανού Γρηγόρη)
9.Πανελλήνια Ένωση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Χρυσοστόμου Σμύρνης 120, 18 346 Μοσχάτο (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγ. Γεώργιος, Υπόψη κ. Κουβατσέα)
10.Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 28ης Οκτωβρίου 41 223 Λάρισα (Κλινική Βασ. Δημητρόπουλου)
11.Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας, Ελ. Βενιζέλου 11, 59 100 Βέροια (Μαιευτική Κλινική Αντωνιάδη)
12.Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Πελοποννήσου — Δυτ. Ελλάδας και Νήσων, Ερμού 76, 262 21 Πάτρα (Υπόψη κ. Γρ. Σολωμού)
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2011
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μελών των πρωτοβαθμίων σωματείων της Ομοσπονδίας Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος που απασχολούνται στις πάσης φύσεως κλινικές όλης της χώρας.

1.Με αίτηση της προς τον Ο.ΜΕ.Δ. (αριθμ. πρωτ. 016/30.9.2011), η Δευτεροβάθμιο συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, με την επωνυμία Ομοσπονδία Μηχανιών και Θερμαστών Ελλάδος, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας, για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στις κλινικές όλης της χώρας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεσολάβησης.
2.Στις 12.10.2011 αναδείχθηκα Αναπληρωματικός Διαιτητής με πρώτη κλήρωση, ενώ Τακτικός Διαιτητής είχε αναδειχθεί ο κ. Κ. Κρεμαλής επίσης με πρώτη κλήρωση. Τελικώς ανέλαβα καθήκοντα Διαιτητή την 14-10-2011 λόγω κωλύματος του κ. Κρεμαλή.
3.Με πρόσκληση μου κάλεσα τα ενδιαφερόμενα σε ακρόαση για συζήτηση της διαφοράς, στις 20.10.2011 και ώρα 17.30 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. (Πλατεία Βικτωρίας 7). Στη συνάντηση αυτή προσήλθε μόνο ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς κ. Ιωάννης Βασιλόπουλος Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος. Οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) κ.κ. Πετμεζάς και Αντωνίου επικοινώνησαν με τη Γραμματεία του ΟΜΕΔ και δήλωσαν αδυναμία προσέλευσης, λόγω της Πανελλαδικής απεργίας και της απεργίας των Δικηγόρων. Από τις λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις ουδείς προσήλθε αν και κλήθηκαν νόμιμα. Μετά από συνεννόηση με την εργατική πλευρά επακολούθησε πρόσθετη επικοινωνία με τους δύο προαναφερθέντες εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) και συμφωνήθηκε να ορισθεί κοινή συνάντηση για τη Δευτέρα 24.10.2011 και ώρα 13.30 στα γραφεία του ΟΜΕΔ. Παράλληλα, απεστάλησαν οι αντίστοιχες προσκλήσεις και στις υπόλοιπες εργοδοτικές οργανώσεις. Ο εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς διαμόρφωσε το αίτημα της Οργάνωσης του στη χορήγηση αυξήσεων για το 2011 και 2012, σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ.
4.Στη συνάντηση της 24.10.2011 προσήλθε μόνο ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος κ. Ιωάννης Βασιλόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος. Ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών κ. Πετμεζάς ειδοποίησε τη Γραμματεία του ΟΜΕΔ ότι δεν προτίθεται να προσέλθει. Στη μακρά τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), κ. Τερζόπουλο προέκυψε ότι ο λόγος της μη προσέλευσης των εκπροσώπων της οργάνωσης αυτής οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν ακόμα καθοριστεί οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις κλινικές όλης της χώρας. Και στη συνάντηση αυτή από τις υπόλοιπες εργοδοτικές οργανώσεις ουδείς προσήλθε, καίτοι νόμιμα εκλήθησαν.

Αφού έλαβα υπόψη:

1.Ότι η προσφυγή στη Διαιτησία νόμιμα έγινε μονομερώς από την ενδιαφερόμενη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, βάσει του εγγράφου της με αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ: 723/016Δ/30.9.2011 σχετικού, η οποία αποδέχτηκε, βάσει του εγγράφου με αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ 664/20.9.2011, την πρόταση του Μεσολαβητή, που απέρριψε η εργοδοτική πλευρά.
2.Την από 15.1.2010 έγγραφη πρόσκληση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, την οποία απηύθυνε προς τις εργοδοτικές οργανώσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων αναφέροντας τα προς διαπραγμάτευση θέματα, προκειμένου να υπογραφεί νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.
3.Ότι η από 15-1-2010 καταγγελία κοινοποιήθηκε αρμοδίως στο Υπουργείο Εργασίας.
4.Όλα τα υπόλοιπα έγγραφα, που υπάρχουν στο σχετικό φάκελο της συλλογικής διαφοράς και τους ισχυρισμούς των μερών.
Ιδιαίτερα έλαβα υπόψη:

1.Την πρόταση μεσολάβησης της Μεσολαβήτριας κ. Μαργετίνας Δ. Στεφανάτου.
2.Τα πρακτικά της προηγηθείσας Μεσολάβησης
3.Όλα τα στοιχεία του φακέλου της Μεσολάβησης.
4.Τα λεχθέντα κατά τη διάρκεια της Διαιτησίας
5.Τις ρυθμίσεις της από 15.07.10 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για τα έτη 2010, 2011 και 2012.
6.Την από 21-10-2009 ΣΣΕ (Πρ. Κατάθ. Υπουργ. Εργασίας 59/10-12-2009) και την ΔΑ 62/2008 (Πρ. Κατάθ. Υπουργ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 40/23-12-2008).
7.Το Νόμο 3871/17.8.2010 άρθρο 51 Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη.
Κατέληξα στην ακόλουθη απόφαση

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται οι αδειούχοι πρακτικοί μηχανικοί, μηχανοδηγοί εσωτερικής – εξωτερικής καύσης και οι συντηρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων, θερμαστές, αρχιθερμαστές, οι κατέχοντες τα υπό του Ν. 6422/ 1934 και του Β.Δ. της 16.3.1950, όπως ισχύουν σήμερα, διπλώματα ή άδειες, καθώς και οι ψυκτικοί, πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών όλων των ειδικοτήτων του Π.Δ. 87/1996, που απασχολούνται στις ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας μέλη των εν διενέξει εργοδοτικών οργανώσεων. Στις διατάξεις αυτής της ρύθμισης υπάγονται επίσης και οι εργοδηγοί μηχανολόγοι, κάτοχοι πτυχίου μέσων τεχνικών σχολών ή τεχνικών λυκείων Ν. 576/1977, όπως ισχύει σήμερα, ειδικότητας μηχανολόγου και κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος εργοδηγού μηχανολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 12/9.6.1964 (ΦΕΚ 8/Α’/18.1.1964).

Άρθρο 2 Βασικοί μισθοί

Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στο άρθρο 1 της παρούσας, αυξάνονται από 1-11-2011 κατά ποσοστό 1% και από 1-7-2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής τους ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
Για τους σκοπούς εφαρμογής της αυξήσεως από 1.7.2012 ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του αμέσως προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area), όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των ανωτέρω αυξήσεων του παρόντος άρθρου γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).

Άρθρο 3 Θεσμικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ

Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται μέχρι σήμερα, εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση μισθωτούς εκτός και αν ισχύουν για αυτούς ευνοϊκότεροι αντίστοιχοι όροι.

Άρθρο 4 Επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας

6.1.Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργατική σχέση διήρκεσε καθόλη την χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος εορτών Πάσχα από 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Το επίδομα Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
6.2.Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλομένων τακτικών συνήθων αποδοχών της αδείας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.
6.3.Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικότερα παροχής των επιδομάτων του παρόντος άρθρου υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 5 Ευνοϊκότερες προγενέστερες ρυθμίσεις

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς εργασίας, έθιμα κ.λπ., δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 6 Διατήρηση ρυθμίσεων

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δε τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 7 Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Αποδοχές στο σύνολο τους ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, σ.σ.ε. ή δ.α., κανονισμούς επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμα κ.λ.π., δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος

Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 4.2.2010 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις και είναι αόριστης διάρκειας.