Έχετε πάει στα Οικοδομικά > Εκτυπώσεις > Πραγματοποιηθέντα Ημερομίσθια. Από πού ενημερώνεται αυτή η εκτύπωση; Τι θα πρέπει να έχετε κάνει;
Θα πρέπει πρώτα να πάτε στα Οικοδομικά > Οικοδομικά Έργα. Στο Οικοδομικό Έργο θα πάτε στο ταμπελάκι Ημερομίσθια / Φάση.
Εδώ θα επιλέξετε την κάθε φάση – έργο και δίπλα θα βάλετε τις Προβλεπόμενες Ημέρες της κάθε φάσης.
Μετά και αφού ενημερώσετε τις μισθοδοσίες των οικοδόμων θα πάτε στα Οικοδομικά > Εκτυπώσεις > Πραγματοποιηθέντα Ημερομίσθια.