Στην επιλογή (3.7.1) Ισοζύγιο Μηνός, υπάρχουν φίλτρα επιλογής γραμμής του εντύπου Ε3 ώστε να μπορείτε να δείτε σε επίπεδο Ισοζυγίου ποια ποσά έχετε δηλώσει να συγκεντρώνονται στον σχετικό κωδικό (πχ 161) και επίσης σε ποια υπογραμμή του όταν αυτή υπάρχει (πχ Κωδ. 416, Γραμ.1)