Πότε καταβάλλονται οι εισφορές επιδόματος αδείας στο ΙΚΑ? Για την καταβολή εισφορών επιδόματος αδείας δεν υπάρχει κάποια προκαθορισμένη ημερομηνία (όπως γίνεται με τα δώρα). Θα καταβληθούν στον επόμενο μήνα από αυτόν που δόθηκε το επίδομα.