Πότε, κατά την υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου εμφανίζεται το μήνυμα “Δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης διότι δεν έχει υποβληθεί αρχείο”;

Το μήνυμα “Δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης διότι δεν έχει υποβληθεί αρχείο” εμφανίζεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο TAXIS, όταν υποβάλλουμε το έντυπο της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου χωρίς να έχουμε προηγουμένως υποβάλλει το αντίστοιχο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών.