Πότε, κατά την διαδικασία εκτύπωσης του εντύπου Απόδοσης Φόρου Διαμονής εμφανίζεται το μήνυμα Λανθασμένα ή Ελλιπή Στοιχεία;

Το μήνυμα Λανθασμένα ή Ελλιπή Στοιχεία εμφανίζεται όταν δίνεται εντολή εκτύπωσης στην οθόνη ή στον εκτυπωτή χωρίς να έχει δηλωθεί προηγουμένως ο λογαριασμός φόρου διαμονής που κινείται, σε ένα από τα πέντε διαθέσιμα πεδία λογαριασμών (που περιγράφονται με τις κατηγορίες των καταλυμάτων 1-2*, 3*, 4*, 5* και Ενοικ. Διαμερ.) στην οθόνη διαχείρισης της εκτύπωσης που βρίσκεται στην επιλογή Εκτυπώσεις-Υποχρεώσεις Δημοσίου-Απόδοση Φόρου Διαμονής.