Πότε δεν εμφανίζονται τα στοιχεία του φορολογούμενου στον πίνακα Α΄ της πρώτης σελίδας του εντύπου Ε3;

Όταν η οθόνη καταχώρισης των στοιχείων του Ε3  (στην οποία έχουμε πρόσβαση επιλέγοντας το κουμπί Ε3 στην οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της εταιρίας) είναι κενή και προτείνεται η ενέργεια Εισαγωγή αντί Μεταβολή, τότε δεν μπορούν να εμφανιστούν τα στοιχεία φορολογούμενου στην πρώτη σελίδα του Ε3. Για να εμφανίζονται στο έντυπο, στα σταθερά στοιχεία του Ε3 πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα καταχωρημένο πεδίο για τη συγκεκριμένη χρήση ή να έχουμε κλικάρει το κουμπί Εισαγωγή.