Πότε απενεργοποιείται η λειτουργία Φόρτωση Φωτογραφίας, στην επιλογή Εξατομίκευση;

Η λειτουργία Φόρτωση Φωτογραφίας στην Εξατομίκευση-Φωτογραφίες, απενεργοποιείται όταν την επιλέξουμε για να φορτώσουμε μια δική μας φωτογραφία. Επειδή μπορεί να φορτωθεί στο πρόγραμμα μόνο μία φωτογραφία της επιλογής μας, η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται μετά την αρχική φόρτωση. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται ξανά όταν διαγραφεί η δική μας φωτογραφία, έτσι ώστε να μπορεί να φορτωθεί μια νέα.