Έχετε περάσει στον εργαζόμενο την αντίστοιχη σύμβασή του, η οποία προβλέπει πχ ένα επίδομα 10%. Τρέχετε την κίνηση μισθοδοσίας και βλέπετε ότι ο υπολογισμός του επιδόματος δε είναι στο 10% των αποδοχών του, αλλά σε ένα άλλο ποσοστό, πχ 40% ή 50%. Γιατί γίνεται αυτό;

Θα πρέπει να διαβάσετε πολύ προσεκτικά το κείμενο της σύμβασης για το συγκεκριμένο επίδομα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να αυξάνεται 10% ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ή πενταετία κτλ. Αν λοιπόν ο εργαζόμενος έχει την ανάλογη προϋπηρεσία, τότε ενώ το επίδομα λεκτικά θα λέει 10% ουσιαστικά θα υπολογίζεται σε άλλο ποσοστό.
Πάντα προτείνεται η ενδελεχής και σχολαστική ανάγνωση του κειμένου της σύμβασης διότι πολλές φορές δημιουργεί μπερδέματα και παρενοήσεις:
Πολλές φορές τα κείμενα των συμβάσεων δεν είναι απλο-γραμμένα με αποτέλεσμα να γίνονται μπερδέματα και παρερμηνείες:

-Να υπάρχουν επιδόματα στην σύμβαση που δεν έχουν εισφορές.
-Να υπάρχουν επιδόματα στην σύμβαση που είχαν εισφορές, και τώρα δεν έχουν.
-Να υπάρχουν επιδόματα στην σύμβαση που δεν υπολογίζονται για τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών.
-Να υπάρχουν επιδόματα στην σύμβαση που φορολογούνται με 20%.
-Να υπάρχουν αυξήσεις στην σύμβαση, οι οποίες όμως ισχύουν σε μελλοντικό χρόνο.
-Να υπάρχουν αυξήσεις στην σύμβαση, αλλά μετά στο κείμενο να υπάρχουν εξαιρέσεις από την αύξηση αυτή, ή διαφορετικός τρόπος αυξήσεων για κάποιες επιμέρους κατηγορίες.
-Πολύ προσοχή στις χρονικές αφετηρίες των γεγονότων που αναφέρει το κείμενο της σύμβασης: Από πότε ισχύει η αύξηση, πότε ισχύουν τα αναδρομικά, από πότε θα αλλάξει το επίδομα, και πολλά, πολλά άλλα.
-Πολύ προσοχή στα παρελθοντικά γεγονότα που αναφέρει το κείμενο της σύμβασης. Πολλές φορές το κείμενο ξεκινάει με ιστορική αναδρομή, και στη συνέχεια αναφέρεται στα τωρινά και μελλοντικά γεγονότα, πράγμα που μπερδεύει τον αναγνώστη.
-Προσοχή: Υπάρχουν περιπτώσεις που ενώ το κείμενο της σύμβασης αναφέρει ποσοστά αυξήσεων μετά έχει εξαιρέσεις, και αναφέρει ότι κάποιες άλλες κατηγορίες παίρνουν αυξήσεις υπολογιζόμενες με διαφορετικούς τρόπους.
-Προσοχή στις περιπτώσεις που ενώ αυξάνονται οι αποδοχές του εργαζόμενου, δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
– Πολύ προσοχή στην περίπτωση που οι συμβάσεις προβλέπουν αυξήσεις σε δύο διαδοχικές φάσεις μέσα στο έτος, και αυτές οι δύο διαδοχικές φάσεις έχουν ανακοινωθεί από την αρχή του έτους.
-Πολύ προσοχή όταν η σύμβαση προβλέπει ότι ο εργαζόμενος αμείβεται στα τεκμαρτά, και τα τεκμαρτά αυτά αλλάζουν -2- φορές μέσα στο έτος.