ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΑΜΕΙΩΝ ΙΚΑ-ΠΗΓΗ ΙΚΑ

Κ.Π.Κ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠοσοστό (%)
Ασφαλισμένου
Ποσοστό (%)
Εργοδότη
Ποσοστό (%)
Σύνολο
001ΥΠΑΛ. ΤΑΚΤΙΚΟΙ, ΕΚΤΑΚΤΟΙ, ΒΟΗΘ ΠΡΟΣΩΠ, ΜΗΧ/ΚΟΙ & ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝ ΑΜΟΙΒΗ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ) ΠΡΟΣΩΡ «Κ» ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/6/04-31/5/06 6.67 30.50 37.17
002ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/6/2006-31/12/2006(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 001) 6.67 24.80 31.47
003ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2007-31/122007(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 001) 6.67 19.10 25.77
004«Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2008 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 001) 6.67 13.33 20.00
005ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ, ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ)10.95 19.36 30.31
006ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚ ΥΠΑΛ ΔΙΚΗΓ ΝΟΜ ΣΥΜΒ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΑΤΕ ΑΕ-ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΩΣ 31/12/04 Ή ΑΠΟ 1/1/05 (ΙΣΧΥΕΙ 1/1/07-31/12/07) 6.67 22.67 29.34
007ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2008-31/12/2008(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 006) 6.67 20.34 27.01
008ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2009-31/12/2009(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 006) 6.67 18.01 24.68
009ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2010-31/12/2010(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 006) 6.67 15.67 22.34
010«Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2011 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 006) 6.67 13.33 20.00
011ΕΡΓ/ΝΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΣΥΝ/ΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓ/ΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΙ) ΣΤΟ ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΜΕΧΡΙ 31.7.07 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.07 – 31.7.12 10.00 15.00 25.00
012ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2012 ΜΕΧΡΙ 31.7.2015 9.00 15.00 24.00
013ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2015 ΜΕΧΡΙ 31.7.2018 8.00 15.00 23.00
014ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 011 Ο «Κ» ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1.8.2018 & ΕΦΕΞΗΣ6.67 13.33 20.00
015ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΑΠΟΤΕ ΠΑΛΑΙΟΙ & ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 11.00 25.00 36.00
016ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΣΕ ΕΛΤΑ ΠΑΛΑΙΟΙ & ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 11.00 24.00 35.00
017ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΣΑΠ ΠΑΛΑΙΟΙ & ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 11.00 25.00 36.00
018ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ «Η ΕΘΝΙΚΗ» & ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΠΑΕ-Ε ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 7.00 20.00 27.00
019ΑΣΦ/ΝΟΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΣΠ-ΤΕ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 11.00 26.00 37.00
020ΑΣΦ/ΝΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΣΠ-ΕΤΕ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 11.00 26.50 37.50
021ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΒΑ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 13.00 26.00 39.00
022ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ τ.ΤΑΠΟΤΕ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ “ΠΑΛΑΙΟΙ” ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ “Κ” ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2008 ΜΕΧΡΙ 31.12.2012) 6.67 24.00 30.67
101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ16.50 27.46 43.96
102ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ16.50 28.46 44.96
103ΜΙΚΤΑ13.50 24.46 37.96
104ΜΙΚΤΑ13.50 25.46 38.96
105ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ19.95 29.61 49.56
106ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ19.95 30.61 50.56
107ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ15.70 25.86 41.56
108ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ15.70 26.86 42.56
109ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ13.95 22.36 36.31
110ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ13.95 23.36 37.31
111ΣΥΝΤΑΞΗ10.95 19.36 30.31
112ΣΥΝΤΑΞΗ10.95 20.36 31.31
113ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ13.15 20.76 33.91
114ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ13.15 21.76 34.91
115ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ17.40 24.51 41.91
116ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ17.40 25.51 42.91
117ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ14.35 23.16 37.51
118ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ14.35 24.16 38.51
119ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΑΣΘ. ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ17.80 25.31 43.11
120ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΑΣΘ. ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ17.80 26.31 44.11
121ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΑΣΘΕΝ. ΧΡΗΜΑ13.55 21.56 35.11
122ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΑΣΘΕΝ. ΧΡΗΜΑ13.55 22.56 36.11
123ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ11.35 20.16 31.51
124ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ11.35 21.16 32.51
125ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ9.83 14.13 23.96
126ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ9.83 15.13 24.96
127ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΕΙΔΟΣ+ΧΡΗΜΑ)6.83 11.13 17.96
128ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΕΙΔΟΣ+ΧΡΗΜΑ)6.83 12.13 18.96
129ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ7.68 9.83 17.51
130ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ7.68 10.83 18.51
131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4.68 6.83 11.51
132ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4.68 7.83 12.51
133ΙΚΑ-ΤΕΑΜ7.28 9.03 16.31
135ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ4.28 6.03 10.31
136ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ5.55 8.10 13.65
137ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ5.55 9.10 14.65
138ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ2.55 5.10 7.65
139ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ2.55 6.10 8.65
140ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ15.50 26.46 41.96
141ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ16.00 25.96 41.96
142ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ19.45 28.11 47.56
143ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ15.20 25.36 40.56
144ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ13.00 22.96 35.96
145ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ13.85 21.66 35.51
146ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ4.18 5.33 9.51
147ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ7.18 8.33 15.51
148ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ19.45 29.11 48.56
151ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ20.00 0.00 20.00
152ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔ. ΕΠΑΓΓ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ κ.λπ.ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ6.67 13.33 20.00
153ΟΓΑ – ΕΛΓΑ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ2.10 2.86 4.96
154ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝ. – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΘΛΗΤΕΣ κ.α12.22 21.43 33.65
155ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝ. – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΘΛΗΤΕΣ κ.α12.22 22.43 34.65
156ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝ. – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΘΛΗΤΕΣ κ.α15.67 23.58 39.25
157ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝ. – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΘΛΗΤΕΣ κ.α15.67 24.58 40.25
158ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝ. – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΘΛΗΤΕΣ κ.α9.22 18.43 27.65
159ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝ. – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΘΛΗΤΕΣ κ.α9.22 19.43 28.65
160ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝ. – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΘΛΗΤΕΣ κ.α11.42 19.83 31.25
161ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝ. – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΘΛΗΤΕΣ κ.α11.42 20.83 32.25
162ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 5ετούς ΘΗΤΕΙΑΣ κ.α.9.67 16.33 26.00
163ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 5ετούς ΘΗΤΕΙΑΣ κ.α.9.67 17.33 27.00
164ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 5ετούς ΘΗΤΕΙΑΣ κ.α.13.12 18.48 31.60
165ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 5ετούς ΘΗΤΕΙΑΣ κ.α.13.12 19.48 32.60
166ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛ.ΝΠΔΔ ΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΠΤΕΙΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ8.87 14.73 23.60
167ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛ.ΝΠΔΔ ΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΠΤΕΙΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ8.87 15.73 24.60
168ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛ.ΝΠΔΔ ΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΠΤΕΙΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ2.55 6.10 8.65
169ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛ.ΝΠΔΔ ΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΠΤΕΙΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ2.55 7.10 9.65
170ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΓΟΔΟΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ13.22 21.43 34.65
171ΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ0.40 0.80 1.20
172ΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ3.40 3.80 7.20
173ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΑΤΤΑ5.00 7.96 12.96
174ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΑΤΤΑ5.00 8.96 13.96
175ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΑΤΤΑ2.45 2.86 5.31
176ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ – ΑΥΤ/ΣΤΕΣ0.00 6.45 6.45
177ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΟΣΕ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ τ. ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. (ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ.) ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ ΜΕΧΡΙ 31-7-2010 ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-8-2010 5.78 8.53 14.31
178ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΣΕ3.28 6.03 9.31
179ΛΑΧΕΙΟΠΩΛΕΣ12.22 0.00 12.22
180ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΔΑΠ10.95 20.36 31.31
181ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΔΑΠ10.95 21.36 32.31
182ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΔΑΠ13.15 21.76 34.91
183ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΔΑΠ13.15 22.76 35.91
184ΕΥΔΑΠ13.95 23.36 37.31
185ΕΥΔΑΠ13.95 24.36 38.31
186ΕΥΔΑΠ17.40 25.51 42.91
187ΕΥΔΑΠ17.40 26.51 43.91
188ΕΥΔΑΠ4.28 7.03 11.31
189ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΟΕΚ1.00 0.00 1.00
190ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΓΙΑ Λ/ΣΜΟ ΙΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ44.56 0.50 45.06
191ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΓΙΑ Λ/ΣΜΟ ΙΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ45.56 0.50 46.06
192ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΓΙΑ Λ/ΣΜΟ ΙΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ50.16 0.50 50.66
193ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΓΙΑ Λ/ΣΜΟ ΙΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ51.16 0.50 51.66
194ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ‘ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’4.00 3.00 7.00
196ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.45 2.86 4.31
197ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2.45 2.86 5.31
198ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ4.00 7.96 11.96
199ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ4.00 8.96 12.96
200ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ5.00 7.96 12.96
201ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ5.00 8.96 13.96
202ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ7.00 10.96 17.96
203ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ7.00 11.96 18.96
204ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ8.00 10.96 18.96
205ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ8.00 11.96 19.96
206ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ4.00 0.00 4.00
207ΣΥΝΤΑΞ. ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ4.00 6.00 10.00
208ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ0.00 10.00 10.00
209ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ4.00 7.00 11.00
210ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ κ.α0.00 1.00 1.00
211ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ0.00 1.6125 1.6125
212ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΑΕΔ6.67 13.33 20.00
213ΙΕΡΟΔΟΥΛΕΣ37.40 0.00 37.40
214ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ0.00 7.45 7.45
215ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ2.10 2.86 4.96
216ΜΑΘΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ Β.Δ 6.6.1952, ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ4.28 33.68 37.96
217ΜΑΘΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ Β.Δ 6.6.1952, ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ4.28 34.68 38.96
218ΜΑΘΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ Β.Δ 6.6.1952, ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ4.28 39.68 43.96
219ΜΑΘΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ Β.Δ 6.6.1952, ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ4.28 40.68 44.96
220ΜΑΘΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ Β.Δ 6.6.1952, ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ4.28 37.28 41.56
221ΜΑΘΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ Β.Δ 6.6.1952, ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ4.28 38.28 42.56
222ΜΑΘΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ Β.Δ 6.6.1952, ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ4.28 45.28 49.56
223ΜΑΘΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ Β.Δ 6.6.1952, ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ4.28 46.28 50.56
224ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΔ6.67 13.33 20.00
225ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡ. ΟΑΕΔ0.00 7.45 7.45
226ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ11.65 22.36 34.01
227ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ11.65 23.36 35.01
228ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ14.65 25.36 40.01
229ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ14.65 26.36 41.01
230ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ13.85 23.76 37.61
231ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ13.85 24.76 38.61
232ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ18.10 27.51 45.61
233ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ18.10 28.51 46.61
234ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ2.83 4.73 7.56
235ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ2.83 5.73 8.56
236ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ‘Κ’ ΓΙΑ ΤΟ 2002 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ4.10 5.86 9.96
237ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ‘Κ’ ΓΙΑ ΤΟ 2002 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ1.10 2.86 3.96
238ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ‘Κ’ ΓΙΑ ΤΟ 2002 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ5.35 6.61 11.96
239ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ & ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ & ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ5.85 6.66 12.51
240ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ & ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ & ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ2.85 3.66 6.51
241ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ3.00 3.00 6.00
242ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ4.25 3.75 8.00
243ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΔΑΠ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΑΛΑΙΟΙ)15.65 26.76 42.41
244ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΔΑΠ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΑΛΑΙΟΙ)15.65 27.76 43.41
245ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΔΑΠ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ13.45 25.36 38.81
246ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΔΑΠ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ13.45 26.36 39.81
247ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ‘Κ’ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ4.10 5.86 9.96
248ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΟΣΕ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ τ. ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. (ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ.) ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ ΜΕΧΡΙ 31-7-2010 ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-8-2010 3.00 3.00 6.00
249ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π.14.32 24.29 38.61
250ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π.15.22 22.34 37.56
251ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π.17.77 27.44 45.21
252ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π.17.77 26.44 44.21
253ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π.10.97 18.59 29.56
254ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π.14.32 25.29 39.61
255ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π.13.52 23.69 37.21
256ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π.11.77 20.19 31.96
257ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟ-ΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ3.40 4.80 8.20
258ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ0.40 1.80 2.20
259ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ6.67 14.33 21.00
260Απασχολούμενοι στα πλαίσια της δράσης “ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ” του προγράμματος του ΟΑΕΔ “ΜΙΑ ΑΡΧΗ, ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ”8.82 18.63 27.45
261«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ & ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2002 9.30 9.91 19.21
262«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ, ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2002 9.30 10.91 20.21
263«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ & ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2002 5.05 6.16 11.21
264«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ, ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2002 5.05 7.16 12.21
301ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ6.725 10.93 17.655
302ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ6.725 11.43 18.155
303ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ5.225 9.43 14.655
304ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ5.225 9.93 15.155
305ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ6.325 10.13 16.455
306ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ6.325 10.63 16.955
307ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ8.45 12.005 20.455
308ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ8.45 12.505 20.955
313ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ15.67 5.895 21.565
314ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ15.67 6.145 21.815
315ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ5.00 2.7025 7.7025
316ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ5.00 2.915 7.915
317ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ13.50 6.79 20.29
318ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ13.50 7.04 20.54
319ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ15.70 7.14 22.84
320ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ15.70 7.39 23.09
321ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ16.50 7.54 24.04
322ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ16.50 7.79 24.29
323ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ19.95 8.0775 28.0275
324ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ19.95 8.3275 28.2775
325ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ13.50 15.245 28.745
326ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ13.50 16.245 29.745
327ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ15.70 15.945 31.645
328ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ15.70 16.945 32.645
329ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ16.50 18.245 34.745
330ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ16.50 19.245 35.745
331ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ19.95 19.695 39.645
332ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ19.95 20.695 40.645
333ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ5.00 5.41 10.41
334ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ5.00 6.41 11.41
335ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ8.00 8.41 16.41
336ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ8.00 9.41 17.41
337ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ν.1759/88 ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Μ12.22 12.215 24.435
338ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΦHMΕΡ. ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΝΗΣ8.00 3.49 11.49
339ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΝΟΙ,ΥΠΑΛ. ΗΜΕΡΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ,ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΙΗΕΕ,ΜΕ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΛ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ14.35 6.54 20.89
340ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ2.45 1.465 3.915
341(ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 12/02/2004) ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ8.00 8.41 16.41
351ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ33.65 0.00 33.65
352ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ27.65 0.00 27.65
353ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ32.45 0.00 32.45
354ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ26.45 0.00 26.45
355ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ27.20 0.00 27.20
356ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ21.20 0.00 21.20
357ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ26.00 0.00 26.00
358ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ20.00 0.00 20.00
359ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ13.65 0.00 13.65
360ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ7.65 0.00 7.65
361ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ12.45 0.00 12.45
362ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ6.45 0.00 6.45
363ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ7.20 0.00 7.20
364ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ1.20 0.00 1.20
365ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ6.00 0.00 6.00
366ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ8.00 0.00 8.00
401ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ & Υ.Π.Α.15.00 30.78 45.78
402ΕΚΤΑΚΤΟ ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Π.Α.19.25 34.53 53.78
403ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ12.85 26.48 39.33
404ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ20.49 41.77 62.26
405ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ17.94 36.67 54.61
406ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ18.34 37.47 55.81
407ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ,ΤΕΧΝΙΚΟ,ΛΟΙΠΟ) ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΚΟ OLYMPIC CATERING ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ)15.63 31.05 46.68
408ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ,ΤΕΧΝΙΚΟ,ΛΟΙΠΟ) ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΚΟ OLYMPIC CATERING ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ)15.63 32.05 47.68
409ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ & ΠΡΟΣΩΠΚΟ OLYMPIC CATERING 13.08 25.95 39.03
410ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ & ΠΡΟΣΩΠΚΟ OLYMPIC CATERING 13.08 26.95 40.03
411ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ & ΠΡΟΣΩΠΚΟ OLYMPIC CATERING 13.48 26.75 40.23
412ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ & ΠΡΟΣΩΠΚΟ OLYMPIC CATERING 13.48 27.75 41.23
413ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)15.00 30.78 45.78
414ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)12.45 25.68 38.13
415ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)12.85 26.48 39.33
416ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ15.00 29.78 44.78
417ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ15.00 30.78 45.78
418ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ)12.45 24.68 37.13
419ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ)12.45 25.68 38.13
420ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ)12.85 25.48 38.33
421ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ)12.85 26.48 39.33
422ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ)15.00 29.78 44.78
423ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ)15.00 30.78 45.78
424ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ)12.45 24.68 37.13
425ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ)12.45 25.68 38.13
426ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ)12.85 25.48 38.33
427ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ)12.85 26.48 39.33
428ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ)23.28 34.53 57.81
429ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ)20.73 29.43 50.16
430ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ)21.13 30.23 51.36
431ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ)19.03 30.78 49.81
432ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ)16.48 25.68 42.16
433ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ)16.88 26.48 43.36
434ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 22.05 30.91 52.96
435ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 22.05 31.91 53.96
436ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 19.50 25.81 45.31
437ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 19.50 26.81 46.31
438ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 19.90 26.61 46.51
439ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 19.90 27.61 47.51
440ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 17.80 27.16 44.96
441ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 17.80 28.16 45.96
442ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 15.25 22.06 37.31
443ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 15.25 23.06 38.31
444ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 15.65 22.86 38.51
445ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 15.65 23.86 39.51
446ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΕΣ – ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ21.50 32.46 53.96
447ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΕΣ – ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ18.95 27.36 46.31
448ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΕΣ – ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ19.35 28.16 47.51
449ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΕΣ – ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ18.50 29.46 47.96
450ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΕΣ – ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ16.35 25.16 41.51
451ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ16.05 27.56 43.61
452ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ17.92 29.83 47.75
453ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ17.92 30.83 48.75
454ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ18.20 31.86 50.06
455ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ22.20 35.86 58.06
456ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ22.20 36.86 59.06
457ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ19.65 30.76 50.41
458ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ19.65 31.76 51.41
459ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ20.05 31.56 51.61
460ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ20.05 32.56 52.61
461ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΡΟΖΑΣ & ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΥΠΟΒΟΛΕΙΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΓΧΟΡΔΩΝ & ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΚΗΝΗΣ19.95 29.61 49.56
462ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΡΟΖΑΣ & ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΥΠΟΒΟΛΕΙΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΓΧΟΡΔΩΝ & ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΚΗΝΗΣ17.40 24.51 41.91
463ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΡΟΖΑΣ & ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΥΠΟΒΟΛΕΙΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΓΧΟΡΔΩΝ & ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΚΗΝΗΣ17.80 25.31 43.11
464ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ20.00 34.46 54.46
465ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ20.00 35.46 55.46
466ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ17.45 29.36 46.81
467ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ17.45 30.36 47.81
468ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ17.85 30.16 48.01
469ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ17.85 31.16 49.01
470ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ15.72 28.43 44.15
471ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ8.68 12.83 21.51
472ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ13.85 26.16 40.01
473ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ16.00 30.46 46.46
474ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ15.70 25.86 41.56
475ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ15.70 26.86 42.56
476ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ13.15 20.76 33.91
477ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ13.15 21.76 34.91
478ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ13.55 21.56 35.11
479ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ13.55 22.56 36.11
480(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡ/ΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΥΠΑ19.95 29.61 49.56
481(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡ/ΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΥΠΑ19.95 30.61 50.56
482(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡ/ΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΥΠΑ17.40 24.51 41.91
483(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡ/ΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΥΠΑ17.40 25.51 42.91
484(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡ/ΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΥΠΑ17.80 25.31 43.11
485(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡ/ΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΥΠΑ17.80 26.31 44.11
486(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡ/ΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΥΠΑ8.93 10.58 19.51
487(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡ/ΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΥΠΑ8.93 11.58 20.51
488ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ17.77 24.88 42.65
489ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ17.77 25.88 43.65
490ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ Ο.Α. ΕΚΤΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ10.72 24.75 35.47
491ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ο.Α.16.21 35.74 51.95
492ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ) Ο.Α.11.35 25.02 36.37
493ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ) Ο.Α.11.35 26.02 37.37
494ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ο.Α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ο.Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ Ο.Α.11.42 19.83 31.25
495ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ο.Α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ο.Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ Ο.Α.11.42 20.83 32.25
496ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ & ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥ10.97 17.03 28.00
497Δικηγόροι ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ OLYMPIC CATERING (ν.3075/2002) 8.80 19.92 28.72
501ΑΣΘ. σε είδος+ χρήμα, ΟΕΚ3.55 6.10 9.65
502ΑΣΘ σε είδος + χρήμα, ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, ΟΕΚ6.55 9.10 15.65
503ΑΣΘ σε χρήμα, ΟΕΚ1.40 0.80 2.20
504ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ, ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-8-2010 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ4.40 3.80 8.20
505ΟΕΚ1.00 1.00 2.00
506ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, ΟΕΚ9.67 28.33 38.00
507ΣΥΝΤΑΞΗ6.67 25.33 32.00
508ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛ. ΓΙΑ ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ6.67 0.00 6.67
509ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛ. ΓΙΑ ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ9.67 0.00 9.67
510ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ. σε είδος+ χρήμα, ΟΕΚ10.22 19.43 29.65
511ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ, ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-8-2010 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ13.22 22.43 35.65
512ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΟΕΚ8.07 14.13 22.20
513ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ, ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-8-2010 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ11.07 17.13 28.20
514ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΕΚ7.67 13.33 21.00
515ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ, ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-8-2010 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ10.67 16.33 27.00
516ΣΥΝΤΑΞΗ6.67 13.33 20.00
517ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ. σε είδος+ χρήμα, ΟΕΚ10.22 19.43 29.65
518ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ. σε είδος+ χρήμα,ΤΕΑΜ, ΟΕΚ13.22 22.43 35.65
519ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΟΕΚ8.07 14.13 22.20
520ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα,ΤΕΑΜ, ΟΕΚ11.07 17.13 28.20
521ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΕΚ7.67 13.33 21.00
522ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΑΜ, ΟΕΚ10.67 16.33 27.00
523ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ. σε είδος + χρήμα, ΒΑΕ, ΟΕΚ12.42 20.83 33.25
524ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ. σε είδος + χρήμα, ΒΑΕ,ΤΕΑΜ, ΟΕΚ16.67 24.58 41.25
525ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ. σε χρήμα, ΒΑΕ, ΟΕΚ10.27 15.53 25.80
526ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ. σε χρήμα, ΒΑΕ, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ14.52 19.28 33.80
527ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΕ, ΟΕΚ9.87 14.73 24.60
528ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΕ, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ14.12 18.48 32.60
529ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε είδος + χρήμα, ΟΕΚ10.22 18.43 28.65
530ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε είδος + χρήμα, ΟΕΚ10.22 19.43 29.65
531ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε είδος + χρήμα, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ13.22 21.43 34.65
532ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε είδος + χρήμα, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ13.22 22.43 35.65
533ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΟΕΚ8.07 14.13 22.20
534ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΟΕΚ8.07 15.13 23.20
535ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ11.07 17.13 28.20
536ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ11.07 18.13 29.20
537ΣΥΝΤΑΞΗ, ΟΕΚ7.67 13.33 21.00
538ΣΥΝΤΑΞΗ, ΟΕΚ7.67 14.33 22.00
539ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ10.67 16.33 27.00
540ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ10.67 17.33 28.00
541ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε είδος + χρήμα, ΒΑΕ, ΟΕΚ12.42 19.83 32.25
542ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε είδος + χρήμα, ΒΑΕ, ΟΕΚ12.42 20.83 33.25
543ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε είδος + χρήμα, ΒΑΕ,ΤΕΑΜ, ΟΕΚ16.67 23.58 40.25
544ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε είδος + χρήμα, ΒΑΕ,ΤΕΑΜ, ΟΕΚ16.67 24.58 41.25
545ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΒΑΕ, ΟΕΚ10.27 15.53 25.80
546ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΒΑΕ, ΟΕΚ10.27 16.53 26.80
547ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΒΑΕ,ΤΕΑΜ ΟΕΚ14.52 19.28 33.80
548ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΒΑΕ,ΤΕΑΜ ΟΕΚ14.52 20.28 34.80
549ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΕ, ΟΕΚ9.87 14.73 24.60
550ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΕ, ΟΕΚ9.87 15.73 25.60
551ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΕ, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ14.12 18.48 32.60
552ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΕ, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ14.12 19.48 33.60
553ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ4.55 3.65 8.20
555Παλαιοί ασφαλισμένοι3.55 0.00 3.55
556Παλαιοί ασφαλισμένοι1.40 0.00 1.40
557Νέοι ασφαλισμένοι10.22 0.00 10.22
558Νέοι ασφαλισμένοι8.07 0.00 8.07
559Νέοι ασφαλισμένοι7.67 0.00 7.67
560Μόνιμοι υπάλληλοι της ΕΡΤ, πρώην μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΙΡΤ3.55 5.10 8.65
601ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 13.50 24.46 37.96
602ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 13.50 25.46 38.96
603ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 15.70 25.86 41.56
604ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 15.70 26.86 42.56
605ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 10.95 19.36 30.31
606ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 10.95 20.36 31.31
607ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 13.15 20.76 33.91
608ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 13.15 21.76 34.91
609ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 13.55 21.56 35.11
610ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 13.55 22.56 36.11
611ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 6.83 11.13 17.96
612ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 6.83 12.13 18.96
613ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 4.68 6.83 11.51
614ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ14.67 21.29 35.96
615ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ14.67 22.29 36.96
616ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ16.87 22.69 39.56
617ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ16.87 23.69 40.56
618ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ12.52 16.99 29.51
619ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ12.52 17.99 30.51
620ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ14.72 18.39 33.11
621ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ14.72 19.39 34.11
622ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ14.27 20.49 34.76
623ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ14.27 21.49 35.76
624ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ16.47 21.89 38.36
625ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ16.47 22.89 39.36
626ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ12.12 16.19 28.31
627ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ12.12 17.19 29.31
628ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ14.32 17.59 31.91
629ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ14.32 18.59 32.91
630ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ8.00 7.96 15.96
631ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ8.00 8.96 16.96
632ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ5.85 3.66 9.51
633ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ5.85 4.66 10.51
634ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 30.51 35.96
635ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 31.51 36.96
636ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 34.11 39.56
637ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 35.11 40.56
638ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 24.06 29.51
639ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 25.06 30.51
640ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 27.66 33.11
641ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 28.66 34.11
642ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 29.31 34.76
643ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 30.31 35.76
644ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 32.91 38.36
645ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 33.91 39.36
646ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 22.86 28.31
647ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 23.86 29.31
648ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 26.46 31.91
649ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 27.46 32.91
650ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 10.51 15.96
651ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 11.51 16.96
652ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 4.06 9.51
653ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 5.06 10.51
654ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ17.80 28.16 45.96
655ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ15.65 23.86 39.51
656ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ18.97 24.99 43.96
657ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ16.82 20.69 37.51
658ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ, ΧΟΡΕΥΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ18.50 29.46 47.96
659ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ, ΧΟΡΕΥΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ16.35 25.16 41.51
660ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ, ΧΟΡΕΥΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ19.67 26.29 45.96
661ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ, ΧΟΡΕΥΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ17.52 21.99 39.51
662ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ18.20 31.86 50.06
663ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ16.05 27.56 43.61
664ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ17.22 24.39 41.61
665ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ17.92 30.83 48.75
666ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ16.00 30.46 46.46
667ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ13.85 26.16 40.01
668ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ15.00 29.78 44.78
669ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ15.00 30.78 45.78
670ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ12.85 25.48 38.33
671ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ12.85 26.48 39.33
672ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ20.49 41.77 62.26
673ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ18.34 37.47 55.81
674ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ15.63 31.05 46.68
675ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ15.63 32.05 47.68
676ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ13.48 26.75 40.23
677ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ13.48 27.75 41.23
678ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ19.03 30.78 49.81
679ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ16.88 26.48 43.36
680ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ15.70 26.86 42.56
681ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ8.93 11.58 20.51
682ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ17.17 27.29 44.46
683ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ15.02 22.99 38.01
684ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ18.05 23.31 41.36
685ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ20.20 27.61 47.81
686ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ14.72 19.39 34.11
687ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ16.17 26.61 42.78
688ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ16.17 27.61 43.78
689ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ14.02 22.31 36.33
690ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ14.02 23.31 37.33
691ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ21.66 38.60 60.26
692ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ19.51 34.30 53.81
693ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ16.80 27.88 44.68
694ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ16.80 28.88 45.68
695ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ14.65 23.58 38.23
696ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ14.65 24.58 39.23
697ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ9.17 16.99 26.16
698ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ9.17 17.99 27.16
699ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ11.37 18.39 29.76
700ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ11.37 19.39 30.76
701ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ12.17 19.99 32.16
702ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ12.17 20.99 33.16
703ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ15.62 22.14 37.76
704ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ15.62 23.14 38.76
705ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ8.77 16.19 24.96
706ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ8.77 17.19 25.96
707ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ10.97 17.59 28.56
708ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ10.97 18.59 29.56
709ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ15.22 21.34 36.56
710ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ15.22 22.34 37.56
711ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ11.77 19.19 30.96
712ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ11.77 20.19 31.96
713ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ5.50 6.66 12.16
714ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ5.50 7.66 13.16
715ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2.50 3.66 6.16
716ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2.50 4.66 7.16
717ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (βλ. & ‘Κ’ 152, 162, 164, 166, 171 & 172 7.07 14.13 21.20
718ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (βλ. & ‘Κ’ 152, 162, 164, 166, 171 & 172 7.07 15.13 22.20
719ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (βλ. & ‘Κ’ 152, 162, 164, 166, 171 & 172 9.27 15.53 24.80
720ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (βλ. & ‘Κ’ 152, 162, 164, 166, 171 & 172 9.27 16.53 25.80
721ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (βλ. & ‘Κ’ 152, 162, 164, 166, 171 & 172 10.07 17.13 27.20
722ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (βλ. & ‘Κ’ 152, 162, 164, 166, 171 & 172 10.07 18.13 28.20
723ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (βλ. & ‘Κ’ 152, 162, 164, 166, 171 & 172 13.52 19.28 32.80
724ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (βλ. & ‘Κ’ 152, 162, 164, 166, 171 & 172 13.52 20.28 33.80
725ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ21.34 34.62 55.96
726ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ21.34 35.62 56.96
727ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ19.19 30.32 49.51
728ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ19.19 31.32 50.51
729ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ25.74 37.42 63.16
730ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ25.74 38.42 64.16
731ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ23.59 33.12 56.71
732ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ23.59 34.12 57.71
733ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ18.79 29.52 48.31
734ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ18.79 30.52 49.31
735ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ23.19 32.32 55.51
736ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ23.19 33.32 56.51
737ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ32.40 46.26 78.66
738ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ30.25 41.96 72.21
739ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ24.34 45.26 69.60
740ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ24.34 46.26 70.60
741ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ22.19 40.96 63.15
742ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ22.19 41.96 64.15
743ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ25.60 47.80 73.40
744ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ25.60 48.80 74.40
745ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ23.45 44.50 67.95
746ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ35.32 68.24103.56
747ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ33.17 63.94 97.11
748ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ29.94 41.02 70.96
749ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ27.79 36.72 64.51
750ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ ΧΟΡΕΥΤΕΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΙ31.34 44.62 75.96
751ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ ΧΟΡΕΥΤΕΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΙ29.19 40.32 69.51
752ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ ‘ΠΑΛΑΙΟΙ’30.74 48.42 79.16
753ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ ‘ΠΑΛΑΙΟΙ’28.59 44.12 72.71
754ΩΣ ΑΝΩ ‘ΝΕΟΙ’ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ26.34 45.62 71.96
755 24.19 41.32 65.51
756 12.57 18.43 31.00
757 12.57 19.43 32.00
758 14.77 19.83 34.60
759 14.77 20.83 35.60
760 10.42 14.13 24.55
761 10.42 15.13 25.55
762 12.62 15.53 28.15
763 12.62 16.53 29.15
764 12.17 17.63 29.80
765 12.17 18.63 30.80
766 14.37 19.03 33.40
767 14.37 20.03 34.40
768 10.02 13.33 23.35
769 10.02 14.33 24.35
770 12.22 14.73 26.95
771 12.22 15.73 27.95
772 5.90 5.10 11.00
773 5.90 6.10 12.00
774 3.75 0.80 4.55
775 3.75 1.80 5.55
776ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ5.45 50.51 55.96
777ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ5.45 51.51 56.96
778ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ5.45 57.71 63.16
779ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ5.45 58.71 64.16
780ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ5.45 51.26 56.71
781ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ‘ΠΑΛΑΙΟΙ’ ή ‘ΝΕΟΙ’ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ19.95 64.515 84.465
782ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ‘ΠΑΛΑΙΟΙ’ ή ‘ΝΕΟΙ’ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ17.80 59.14 76.94
783ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ‘ΠΑΛΑΙΟΙ’ ή ‘ΝΕΟΙ’ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ17.40 56.89 74.29
784ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ‘ΠΑΛΑΙΟΙ’ ή ‘ΝΕΟΙ’ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ11.08 46.102 57.182
785ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ‘ΠΑΛΑΙΟΙ’ ή ‘ΝΕΟΙ’ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ6.83 41.412 48.242
786ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ‘ΠΑΛΑΙΟΙ’ ή ‘ΝΕΟΙ’ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ8.93 40.727 49.657
787ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ‘ΠΑΛΑΙΟΙ’ ή ‘ΝΕΟΙ’ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ4.28 32.537 36.817
788ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ18.95 64.515 83.465
789ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ16.80 59.14 75.94
790ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ16.40 56.89 73.29
791ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ10.08 46.102 56.182
792ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ5.83 41.412 47.242
793ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ7.53 37.227 44.757
794ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ3.28 32.537 35.817
795ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ18.10 29.51 47.61
796ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ15.67 25.58 41.25
797ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ‘ΝΕΟΙ’ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦ/ΝΟΙ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ4.68 36.037 40.717
798Νέοι Παράλληλα Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ7.33 39.0699 46.3999
801ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ15.70 59.825 75.525
802ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ19.95 64.515 84.465
803ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ13.55 54.45 68.00
804ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ13.15 52.20 65.35
805ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ16.87 55.862 72.732
806ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ & Ν. 3163/55 14.72 50.487 65.207
807ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ & Ν. 3163/56 14.32 48.237 62.557
808ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ & Ν. 3163/57 21.12 60.552 81.672
809ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ‘Κ’ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΣΕ14.70 59.825 74.525
810ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ‘Κ’ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΣΕ18.95 64.515 83.465
811ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ‘Κ’ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΣΕ12.55 54.45 67.00
812ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ‘Κ’ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΣΕ12.15 52.20 64.35
813ΣΥΝ/ΧΟΙ ‘Κ’ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΣΕ15.87 55.862 71.732
814ΣΥΝ/ΧΟΙ ‘Κ’ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΣΕ13.72 50.487 64.207
815ΣΥΝ/ΧΟΙ ‘Κ’ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΣΕ13.32 48.237 61.557
816ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΣΥΝ/ΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ κ.λπ25.74 74.275100.015
817ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΣΥΝ/ΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ κ.λπ23.59 68.90 92.49
818ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΙΚΑ-ΤΕΑΜ12.65 51.575 64.225
821ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ19.95 30.61 50.56
822ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ19.95 31.61 51.56
823ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ15.70 26.86 42.56
824ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ15.70 27.86 43.56
825ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ17.80 26.31 44.11
826ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ17.80 27.31 45.11
827ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ13.55 22.56 36.11
828ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ13.55 23.56 37.11
829ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ17.40 24.51 41.91
830ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ17.40 25.51 42.91
831ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ13.15 20.76 33.91
832ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ13.15 21.76 34.91
833ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος)18.95 30.61 49.56
834ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος)18.95 31.61 50.56
835ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος)14.70 26.86 41.56
836ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος)14.70 27.86 42.56
837ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος)12.55 22.56 35.11
838ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος)12.55 23.56 36.11
839ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος)12.15 20.76 32.91
840ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος)12.15 21.76 33.91
841ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος)15.87 23.69 39.56
842ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος)15.87 24.69 40.56
843ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος)13.72 19.39 33.11
844ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος)13.72 20.39 34.11
845ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος)13.32 17.59 30.91
846ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος)13.32 18.59 31.91
847ΔΗΜΟΣΙΟ – ΟΤΑ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ15.67 24.58 40.25
848ΔΗΜΟΣΙΟ – ΟΤΑ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ15.67 25.58 41.25
849ΝΠΔΔ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ16.67 24.58 41.25
850ΝΠΔΔ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ16.67 25.58 42.25
851ΣΥΝ/ΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣ ΤΟΥΣ16.87 24.69 41.56
852ΣΥΝ/ΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣ ΤΟΥΣ14.72 20.39 35.11
853ΣΥΝ/ΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣ ΤΟΥΣ25.74 39.42 65.16
854ΣΥΝ/ΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣ ΤΟΥΣ23.59 35.12 58.71
855ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓ. ΚΙΝΔΥΝΟ7.33 11.83 19.16
856ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ19.95 30.61 50.56
861ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ20.00 0.00 20.00
862ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ26.00 0.00 26.00
863ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ6.00 0.00 6.00
864ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΠΕΡ ΑΓΝΩΣΤΩΝ τ. ΤΕΑΕΔΞΕ8.94 0.00 8.94
865ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΑΕΔΞΕ ή ΕΤΕΜ6.00 0.00 6.00
866ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ6.67 13.33 20.00
867ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ20.00 0.00 20.00
868ΑΣΦΑΛΙΣΗ σε τέως ΕΛΚΑΔ20.00 0.00 20.00
869ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ κ.λπ. 21/4/67 – 24/7/74 20.00 0.00 20.00
870ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ κ.λπ. 21/4/67 – 24/7/74 26.00 0.00 26.00
871ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ κ.λπ. 21/4/67 – 24/7/74 23.60 0.00 23.60
872ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ κ.λπ. 21/4/67 – 24/7/74 31.60 0.00 31.60
873ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ κ.λπ. 21/4/67 – 24/7/74 6.00 0.00 6.00
874ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ κ.λπ. 21/4/67 – 24/7/74 8.00 0.00 8.00
875ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ20.00 0.00 20.00
876ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ26.00 0.00 26.00
877ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ6.00 0.00 6.00
878ΧΡΟΝΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ38.56 0.50 39.06
879ΧΡΟΝΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ44.56 0.50 45.06
880ΧΡΟΝΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ36.91 0.50 37.41
881ΧΡΟΝΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ30.91 0.50 31.41
882ΧΡΟΝΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ24.56 0.50 25.06
883ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΑΙΓΥΠΤΟ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ20.00 0.00 20.00
884ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΑΙΓΥΠΤΟ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ26.00 0.00 26.00
885ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΑΙΓΥΠΤΟ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ6.00 0.00 6.00
886ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤ. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/84 20.00 0.00 20.00
887ΕΠΟΧΙΑΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ6.00 0.00 6.00
888ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΝΠΔΔ6.00 0.00 6.00
889ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΕ3.60 0.00 3.60
890ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΕ5.60 0.00 5.60
891ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΗΕ20.00 0.00 20.00
892ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 18 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3863/2010 20.00 0.00 20.00
893ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 18 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3863/2010 6.00 0.00 6.00
901ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ5.00 10.00 15.00
902ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ0.00 15.00 15.00
903ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ6.00 11.00 17.00
904ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ0.00 17.00 17.00
905ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ0.00 24.00 24.00
906ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ0.00 28.00 28.00
907ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ0.00 32.00 32.00
908ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ3.00 29.00 32.00
909ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ5.00 27.00 32.00
910ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ6.67 25.33 32.00
911ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ3.25 0.00 3.25
912ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ5.00 0.00 5.00
913ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ3.25 3.75 7.00
914ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ5.00 10.00 15.00
915ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ4.25 4.75 9.00
916ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ6.00 11.00 17.00
917ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΑ & ΤΑΧΜΑ0.00 17.00 17.00
918ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΠ & ΟΛΘ0.00 17.00 17.00
919ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΠ & ΟΛΘ6.00 11.00 17.00
920ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Ν. 981/79 0.00 32.00 32.00
921ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Ν. 981/79 0.00 9.00 9.00
922ΙΑΤΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ν.δ 4277/62 & ΙΑΤΡΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΚΑ5.00 10.00 15.00
923ΙΑΤΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ν.δ 4277/62 & ΙΑΤΡΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΚΑ15.00 0.00 15.00
924ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΔ: 4277/62 & 4579/66, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ0.00 7.00 7.00
925ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΔ: 4277/62 & 4579/66, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ0.00 8.00 8.00
926ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ0.00 17.00 17.00
927ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ7.00 0.00 7.00
928ΔΧ – ΔΠ – ΕΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ6.67 0.00 6.67
929ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΚΑ έτους 1993 3.00 0.00 3.00
930ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜ/ΧΗΣ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ “ΠΑΛΑΙΟΙ” ΑΣΦ/ΝΟΙ32.00 0.00 32.00
950 3.40 5.80 9.20
951 4.68 8.83 13.51
952 5.55 10.10 15.65
953 7.68 11.83 19.51
954 9.27 17.53 26.80
955 13.52 21.28 34.80
956 15.25 23.06 38.31
957 16.69 26.66 43.35
958 16.69 27.66 44.35
959 17.09 27.46 44.55
960 17.09 28.46 45.55
961 21.09 29.46 50.55
962 21.09 30.46 51.55
963 21.49 30.26 51.75
964 21.49 31.26 52.75
965 19.24 31.76 51.00
966 19.24 32.76 52.00
967 23.64 34.56 58.20
968 23.64 35.56 59.20
969 11.35 20.16 31.51
970 11.35 21.16 32.51
971ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ7.33 9.83 17.16
972ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο7.33 10.83 18.16
973ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο4.33 6.83 11.16
974ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο4.33 7.83 12.16
975ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο6.93 9.03 15.96
976ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ3.93 6.03 9.96
977ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ3.40 3.80 7.20
987ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 63 ΤΟΥ Ν.2676/1999 9.22 18.43 27.65
988ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΠΔΔ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ7.07 14.13 21.20
989Συνταξιούχοι στους οποίους έχει εφαρμογή το άρθρο 63 του ν. 2676/1999, που απασχολούνται ως οικιακό προσωπικό.10.22 18.43 28.65
990ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΕΙΔ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Ν.3163/55, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥΣ8.07 14.13 22.20
1010ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε “ΠΑΛΑΙΩΝ” ΑΣΦ/ΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/2007 (ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΕ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ11.00 25.00 36.00
1011ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝ/ΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦ/ΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ 30.11.07 ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΕΑΠΓΣΟ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.12.07 ΜΕΧΡΙ 31.7.12) 13.00 18.00 31.00
1012ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ “Κ” 1011 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ “Κ” ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2012 ΜΕΧΡΙ 31.7.2015) 12.00 18.00 30.00
1013ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ “Κ” 1011 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ “Κ” ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2015 ΜΕΧΡΙ 31.7.2018) 11.00 18.00 29.00
1014ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ “Κ” 1011 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ “Κ” ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2018 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ)9.67 16.33 26.00
1101ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΥΡΟΥ – ΕΥΤΑΞΙΑ16.50 0.00 16.50
1105ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ19.95 0.00 19.95
1129ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ7.68 8.83 16.51
1131ΥΠΑΛ ΠΡΟΣΩΠ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΘ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ & ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞ4.68 0.00 4.68
1135ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣ.ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ, ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΟΔ. ΜΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΙΗΕΕ2.45 2.86 5.31
1177ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1/8/2011 6.28 9.03 15.31
1188ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ ΜΕΧΡΙ 30.9.2011 ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1.10.11 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ7.28 10.03 17.31
1239«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ, ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2002 5.85 8.76 14.61
1240«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ, ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2002 2.85 5.76 8.61
1241ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΑΠΕΤ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ (παλαιοί ανεξάρτητα αν υπάγονταν ή όχι στον ΚΒΑΕ)4.00 4.00 8.00
1313ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ5.55 2.025 7.575
1337(ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 12-2-04)ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΗΜΕΡ ΕΦΗΜ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΜΗ ΜΕΛΗ ΟΙΚΕΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧ/ΝΤΑΙ ΩΣ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΔΟΤΕΣ ΜΗ ΜΕΛΗ ΕΙΗΕΕ5.55 5.55 11.10
1338ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΜΗ ΜΕΛΗ ΟΙΚΕΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓ. ΕΚΔΟΤΩΝ ΗΜΕΡ ΕΦΗΜ/ΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΗ ΕΙΗΕΕ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΕΔΟΕΑΠ ΑΠΟ 12-2-04 5.55 2.025 7.575
1354ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-64 ΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡ.66 ΤΟΥ Ν. 3996/2011 ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/7/2010 0.00 26.45 26.45
1401ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ18.90 34.68 53.58
1403ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΕΚΤΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΟΑ & ΙΠΤΑΜ ΠΡΟΣΩΠ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΟΑ16.75 30.38 47.13
1404ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ25.49 46.77 72.26
1405ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ22.94 41.67 64.61
1406ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ23.34 42.47 65.81
1407ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ,ΤΕΧΝΙΚΟ,ΛΟΙΠΟ) ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΕ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ19.53 34.95 54.48
1408ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΕ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ19.53 35.95 55.48
1409ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΕ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ16.98 29.85 46.83
1410ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΕ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ16.98 30.85 47.83
1411ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΕ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ17.38 30.65 48.03
1412ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΕ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ17.38 31.65 49.03
1413ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΟΛ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ18.90 34.68 53.58
1414ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΟΛ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ16.35 29.58 45.93
1415ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΟΛ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ16.75 30.38 47.13
1416ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ18.90 33.68 52.58
1417ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ18.90 34.68 53.58
1418ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ16.35 28.58 44.93
1419ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ16.35 29.58 45.93
1420ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ16.75 29.38 46.13
1421ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ16.75 30.38 47.13
1422ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ18.90 33.68 52.58
1423ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ18.90 34.68 53.58
1424ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ16.35 28.58 44.93
1425ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ16.35 29.58 45.93
1426ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ16.75 29.38 46.13
1427ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ16.75 30.38 47.13
1465ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ, ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ν.1759/88) 15.72 29.43 45.15
1474ΙΠΤ/ΝΟ ΠΡΟΣΩΠ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ, ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ,ΠΡΟΣΩΠ ΑΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΤΩΝ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ(ΝΕΟΙ ΑΣΦ)19.95 29.61 49.56
1475ΙΠΤ/ΝΟ ΠΡΟΣΩΠ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ, ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ,ΠΡΟΣΩΠ ΑΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΤΩΝ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ(ΝΕΟΙ ΑΣΦ)19.95 30.61 50.56
1476ΙΠΤ/ΝΟ ΠΡΟΣΩΠ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ, ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ,ΠΡΟΣΩΠ ΑΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΤΩΝ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ(ΝΕΟΙ ΑΣΦ)17.40 24.51 41.91
1477ΙΠΤ/ΝΟ ΠΡΟΣΩΠ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ, ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ,ΠΡΟΣΩΠ ΑΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΤΩΝ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ(ΝΕΟΙ ΑΣΦ)17.40 25.51 42.91
1478ΙΠΤ/ΝΟ ΠΡΟΣΩΠ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ, ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ,ΠΡΟΣΩΠ ΑΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΤΩΝ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ(ΝΕΟΙ ΑΣΦ)17.80 25.31 43.11
1479ΙΠΤ/ΝΟ ΠΡΟΣΩΠ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ, ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ,ΠΡΟΣΩΠ ΑΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΤΩΝ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ(ΝΕΟΙ ΑΣΦ)17.80 26.31 44.11
1490ΙΠΤΑΜ ΠΡΟΣΩΠ ΟΑ ΕΚΤΟΣ ΙΠΤΑΜ ΣΥΝΟΔΩΝ & ΦΡΟΝΤΙΣΤ, ΠΡΟΣΩΠ ΑΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε(ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ)14.62 28.65 43.27
1491ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΟΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΕ & ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ)21.21 40.74 61.95
1492ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ) ΟΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΕ & ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΜΒ(ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ)15.25 28.92 44.17
1493ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ) ΟΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΕ & ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΜΒ(ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ)15.25 29.92 45.17
1494ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΟΑ, ΙΠΤΑΜ ΠΡΟΣΩΠ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡ/ΜΕΣ, ΙΠΤΑΜ & ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΑΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡ ΕΠΙΧ(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ)15.67 23.58 39.25
1495ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΟΑ, ΙΠΤΑΜ ΠΡΟΣΩΠ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡ/ΜΕΣ, ΙΠΤΑΜ & ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΑΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡ ΕΠΙΧ(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ)15.67 24.58 40.25
1501ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΑΠΕΑΠΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ & ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ, ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-6-2008 6.55 9.10 15.65
1511ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ & ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΡΘ. 1 Ν. 3227/2004 13.22 22.43 35.65
1520ΑΣΘ ΣΕ ΧΡΗΜΑ, ΕΤΕΑΜ, ΟΕΚ4.40 3.80 8.20
1601ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ13.50 23.46 36.96
1618ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ12.52 15.99 28.51
1727ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ19.19 29.32 48.51
1863ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 1358/1983 8.00 0.00 8.00
1971ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ4.40 3.80 8.20
2103ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΥΠ. ΑΠΟΦ.13251/531/2010) 8.82 17.63 26.45
2104ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΥΠ. ΑΠΟΦ.13251/531/2010) 8.82 18.63 27.45
2107ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΥΠ. ΑΠΟΦ.13251/531/2010) 11.02 19.03 30.05
2108ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΥΠ. ΑΠΟΦ.13251/531/2010) 11.02 20.03 31.05
2129ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ & ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ & ΑΣΘ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ7.18 0.00 7.18
2189ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛ» ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΛΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-8-2010 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ4.00 3.00 7.00
2241ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Α.Μ. –ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ3.00 3.00 6.00
2407ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ OLYMPIC CATERING 21.26 31.42 52.68
2408ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ OLYMPIC CATERING 21.26 32.42 53.68
2409ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ OLYMPIC CATERING 18.71 26.32 45.03
2410ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ OLYMPIC CATERING 19.11 27.12 46.23
2411ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ OLYMPIC CATERING 22.51 32.17 54.68
2412ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ OLYMPIC CATERING 22.51 33.17 55.68
2501ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛ. ΝΠΔΔ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΤΟΝ Τ. ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΝΠΔΔ (ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ) ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ ΜΕΧΡΙ 31-7-2010 & ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-8-2010 6.55 9.10 15.65
2601ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 16.50 28.56 45.06
2602ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55)Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 16.50 29.56 46.06
2603ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55)Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 19.95 30.71 50.66
2604ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55)Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 19.95 31.71 51.66
2605ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 13.95 23.46 37.41
2606ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 13.95 24.46 38.41
2607ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 17.40 25.61 43.01
2608ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 17.40 26.61 44.01
2609ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 17.80 26.41 44.21
2610ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 17.80 27.41 45.21
2611ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 9.83 15.23 25.06
2612ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 9.83 16.23 26.06
2613ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 7.68 10.93 18.61
2614ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 17.67 25.39 43.06
2615ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 17.67 26.39 44.06
2616ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 21.12 27.54 48.66
2617ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 21.12 28.54 49.66
2618ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 15.52 21.09 36.61
2619ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 15.52 22.09 37.61
2620ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 18.97 23.24 42.21
2621ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 18.97 24.24 43.21
2626ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 15.12 20.29 35.41
2632ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 8.85 7.76 16.61
2640ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (ν. 3163/1955) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 9.70 32.51 42.21
2654ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 22.05 33.01 55.06
2658ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΩΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ, ΧΟΡΕΥΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 22.50 35.56 58.06
2659ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΩΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ, ΧΟΡΕΥΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 20.35 31.26 51.61
2661ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΩΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ, ΧΟΡΕΥΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 21.52 28.09 49.61
2668ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ IKA-ETAM KAI ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 18.90 34.78 53.68
2669ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ IKA-ETAM KAI ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 18.90 35.78 54.68
2670ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ IKA-ETAM KAI ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 16.75 30.48 47.23
2678ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ IKA-ETAM KAI ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 23.28 35.63 58.91
2679ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ IKA-ETAM KAI ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 21.13 31.33 52.46
2684ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 22.30 28.16 50.46
2689ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 17.92 27.31 45.23
2690ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 17.92 28.31 46.23
2693ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 20.70 32.88 53.58
2725ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 24.34 38.7263.06
2727ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 22.19 34.42 56.61
2728ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 22.19 35.42 57.61
2729ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 29.99 42.27 72.26
2730ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 29.99 43.27 73.26
2731ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 27.84 37.97 65.81
2732ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 27.84 38.97 66.81
2733ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 21.79 33.62 55.41
2738ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΠ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 34.50 46.81 81.31
2740ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΠ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 28.24 51.26 79.50
2741ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΠ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 26.09 45.96 72.05
2742ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΠ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 26.09 46.96 73.05
2801ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ IKA-ETAM KAI ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 19.95 65.891 85.841
2817ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ, ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 27.84 74.966102.806
2854ΣΥΝ/ΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 27.84 39.97 67.81
2969ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 14.35 24.26 38.61
2970ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 14.35 25.26 39.61
3101ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (αρθρ. 1 ν.3227/2004) 14.32 24.29 38.61
3102ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (αρθρ. 1 ν.3227/2004) 14.32 25.29 39.61
3103ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (αρθρ. 1 ν.3227/2004) 11.32 21.29 32.61
3104ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (αρθρ. 1 ν.3227/2004) 11.32 22.29 33.61
3105ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (αρθρ. 1 ν.3227/2004) 17.77 26.44 44.21
3106ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (αρθρ. 1 ν.3227/2004) 17.77 27.44 45.21
3107ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (αρθρ. 1 ν.3227/2004) 13.52 22.69 36.21
3108ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (αρθρ. 1 ν.3227/2004) 13.52 23.69 37.21
3435ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ν. 3227/2004 (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)19.87 28.74 48.61
3481ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ν. 3227/2004 (ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)17.77 27.44 45.21
3821ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ & ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΡΘ. 1 Ν. 3227/2004 17.77 27.44 45.21
3822ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ & ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΡΘ. 1 Ν. 3227/2004 17.77 28.44 46.21
3823ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ & ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΡΘ. 1 Ν. 3227/2004 13.52 23.69 37.21
3824ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ & ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΡΘ. 1 Ν. 3227/2004 13.52 24.69 38.21
3971ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝ. ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΟΓ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ν.3227/2004) 5.50 6.66 12.16
3972ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΚΠΚ 3972, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Κ.5.50 7.66 13.16
4109ΞΕΝΟΔ/ΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΕΑΜ & ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΑΞΥ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 16.10 26.66 42.76
4110ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΚΠΚ 4109 ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Κ. (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 16.10 27.66 43.76
4111ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 31.7.2008 13.10 23.66 36.76
4112ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΚΠΚ 4111 ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Κ.13.10 24.66 37.76
4113ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΑΕ, ΧΩΡΙΣ ΕΤΕΑΜ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 31.7.2008 26.16 14.20 40.36
4114ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΚΠΚ 4113 ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Κ.14.80 25.56 40.36
4115ΞΕΝΟΔ/ΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΑΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΕΑΜ & ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΑΞΥ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 19.55 28.81 48.36
4116ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΚΠΚ 4115 ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Κ. (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 19.55 29.81 49.36
4138ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΞΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (31/7/08) 4.00 5.10 9.10
4156ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ν. 1759/88) ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ, ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 31.7.2008 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ15.27 22.78 38.05
4160ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ν. 1759/88) ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 31.7.2008 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ11.82 20.63 32.45
4171ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΞΕΝΟΔ/ΛΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΑΞΥ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 0.40 0.80 1.20
4172ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ “ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ”2.55 5.10 7.65
4178ΕΡΓ/ΜΕΝΟΙ ΟΣΕ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ 1/8/08 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ. ΕΡΓ/ΜΕΝΟΙ ΟΣΕ ΝΕΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΙΝ Ή ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/8/08 9.95 19.36 29.31
4179ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΣΕ, «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛ/ΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/8/2008 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΣΕ «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛ/ΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1/8/2008. (ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ & ΣΥΝ/ΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΛΗΝ ΟΕΚ)12.95 22.36 35.31
4189ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ “ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ” ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 31/07/2008, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ3.15 4.30 7.45
4241ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΑΗΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ (παλαιοί, νέοι που δεν υπάγονταν στον ΚΒΑΕ)3.00 3.00 6.00
4242ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΑΗΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ (νέοι ασφ/νοι που υπάγονταν στον ΚΒΑΕ)4.25 3.75 8.00
4408Ασφ/νοι μισθωτοί της τ.Ολυμπιακής Αεροπορίας & Αεροπλοϊας (άρθ 6-10,ν1759/1988) Επικουρική Ασφ/ση Ηλεκ/χνιτων ΠΑΛΑΙΟΙ από 1.6.08 19.98 36.40 56.38
4522ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 31/07/2008, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ12.82 20.63 33.45
4537ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΣΤΟ ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 31.7.2008, ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΠΟ 1-8-2008) 9.82 17.63 27.45
4551ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ & ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ, ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΩΣ 31.7.2008, ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-8-2008 16.27 22.78 39.05
4552ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΚΠΚ 4551 ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-8-2008 16.27 23.78 40.05
4605ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 31.7.2008 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, Ειδ. Καθεστώς ν. 3163/55) 13.10 23.66 36.76
4829ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜE ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 31.7.2008, ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ19.55 28.81 48.36
4830ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 4829 ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Κ.19.55 29.81 49.36