ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΑΜΕΙΩΝ ΙΚΑ-ΠΗΓΗ ΙΚΑ

Κ.Π.Κ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσοστό (%)
Ασφαλισμένου
Ποσοστό (%)
Εργοδότη
Ποσοστό (%)
Σύνολο
001 ΥΠΑΛ. ΤΑΚΤΙΚΟΙ, ΕΚΤΑΚΤΟΙ, ΒΟΗΘ ΠΡΟΣΩΠ, ΜΗΧ/ΚΟΙ & ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝ ΑΜΟΙΒΗ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ) ΠΡΟΣΩΡ «Κ» ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/6/04-31/5/06 6.67 30.50 37.17
002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/6/2006-31/12/2006(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 001) 6.67 24.80 31.47
003 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2007-31/122007(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 001) 6.67 19.10 25.77
004 «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2008 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 001) 6.67 13.33 20.00
005 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ, ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ) 10.95 19.36 30.31
006 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚ ΥΠΑΛ ΔΙΚΗΓ ΝΟΜ ΣΥΜΒ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΑΤΕ ΑΕ-ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΩΣ 31/12/04 Ή ΑΠΟ 1/1/05 (ΙΣΧΥΕΙ 1/1/07-31/12/07) 6.67 22.67 29.34
007 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2008-31/12/2008(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 006) 6.67 20.34 27.01
008 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2009-31/12/2009(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 006) 6.67 18.01 24.68
009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2010-31/12/2010(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 006) 6.67 15.67 22.34
010 «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2011 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 006) 6.67 13.33 20.00
011 ΕΡΓ/ΝΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΣΥΝ/ΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓ/ΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΙ) ΣΤΟ ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΜΕΧΡΙ 31.7.07 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.07 – 31.7.12 10.00 15.00 25.00
012 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2012 ΜΕΧΡΙ 31.7.2015 9.00 15.00 24.00
013 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2015 ΜΕΧΡΙ 31.7.2018 8.00 15.00 23.00
014 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 011 Ο «Κ» ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1.8.2018 & ΕΦΕΞΗΣ 6.67 13.33 20.00
015 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΑΠΟΤΕ ΠΑΛΑΙΟΙ & ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 11.00 25.00 36.00
016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΣΕ ΕΛΤΑ ΠΑΛΑΙΟΙ & ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 11.00 24.00 35.00
017 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΣΑΠ ΠΑΛΑΙΟΙ & ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 11.00 25.00 36.00
018 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ «Η ΕΘΝΙΚΗ» & ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΠΑΕ-Ε ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 7.00 20.00 27.00
019 ΑΣΦ/ΝΟΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΣΠ-ΤΕ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 11.00 26.00 37.00
020 ΑΣΦ/ΝΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΣΠ-ΕΤΕ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 11.00 26.50 37.50
021 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΒΑ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 13.00 26.00 39.00
022 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ τ.ΤΑΠΟΤΕ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ “ΠΑΛΑΙΟΙ” ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ “Κ” ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2008 ΜΕΧΡΙ 31.12.2012) 6.67 24.00 30.67
101 ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 16.50 27.46 43.96
102 ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 16.50 28.46 44.96
103 ΜΙΚΤΑ 13.50 24.46 37.96
104 ΜΙΚΤΑ 13.50 25.46 38.96
105 ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 19.95 29.61 49.56
106 ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 19.95 30.61 50.56
107 ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ 15.70 25.86 41.56
108 ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ 15.70 26.86 42.56
109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13.95 22.36 36.31
110 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13.95 23.36 37.31
111 ΣΥΝΤΑΞΗ 10.95 19.36 30.31
112 ΣΥΝΤΑΞΗ 10.95 20.36 31.31
113 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ 13.15 20.76 33.91
114 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ 13.15 21.76 34.91
115 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 17.40 24.51 41.91
116 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 17.40 25.51 42.91
117 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 14.35 23.16 37.51
118 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 14.35 24.16 38.51
119 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΑΣΘ. ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 17.80 25.31 43.11
120 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΑΣΘ. ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 17.80 26.31 44.11
121 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΑΣΘΕΝ. ΧΡΗΜΑ 13.55 21.56 35.11
122 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΑΣΘΕΝ. ΧΡΗΜΑ 13.55 22.56 36.11
123 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ 11.35 20.16 31.51
124 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ 11.35 21.16 32.51
125 ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 9.83 14.13 23.96
126 ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 9.83 15.13 24.96
127 ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΕΙΔΟΣ+ΧΡΗΜΑ) 6.83 11.13 17.96
128 ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΕΙΔΟΣ+ΧΡΗΜΑ) 6.83 12.13 18.96
129 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 7.68 9.83 17.51
130 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 7.68 10.83 18.51
131 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ 4.68 6.83 11.51
132 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ 4.68 7.83 12.51
133 ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 7.28 9.03 16.31
135 ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.28 6.03 10.31
136 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ 5.55 8.10 13.65
137 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ 5.55 9.10 14.65
138 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ 2.55 5.10 7.65
139 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ 2.55 6.10 8.65
140 ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 15.50 26.46 41.96
141 ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 16.00 25.96 41.96
142 ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 19.45 28.11 47.56
143 ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 15.20 25.36 40.56
144 ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 13.00 22.96 35.96
145 ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 13.85 21.66 35.51
146 ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 4.18 5.33 9.51
147 ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 7.18 8.33 15.51
148 ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 19.45 29.11 48.56
151 ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 20.00 0.00 20.00
152 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔ. ΕΠΑΓΓ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ κ.λπ.ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ 6.67 13.33 20.00
153 ΟΓΑ – ΕΛΓΑ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 2.10 2.86 4.96
154 ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝ. – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΘΛΗΤΕΣ κ.α 12.22 21.43 33.65
155 ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝ. – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΘΛΗΤΕΣ κ.α 12.22 22.43 34.65
156 ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝ. – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΘΛΗΤΕΣ κ.α 15.67 23.58 39.25
157 ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝ. – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΘΛΗΤΕΣ κ.α 15.67 24.58 40.25
158 ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝ. – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΘΛΗΤΕΣ κ.α 9.22 18.43 27.65
159 ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝ. – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΘΛΗΤΕΣ κ.α 9.22 19.43 28.65
160 ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝ. – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΘΛΗΤΕΣ κ.α 11.42 19.83 31.25
161 ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝ. – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΘΛΗΤΕΣ κ.α 11.42 20.83 32.25
162 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 5ετούς ΘΗΤΕΙΑΣ κ.α. 9.67 16.33 26.00
163 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 5ετούς ΘΗΤΕΙΑΣ κ.α. 9.67 17.33 27.00
164 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 5ετούς ΘΗΤΕΙΑΣ κ.α. 13.12 18.48 31.60
165 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 5ετούς ΘΗΤΕΙΑΣ κ.α. 13.12 19.48 32.60
166 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛ.ΝΠΔΔ ΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΠΤΕΙΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 8.87 14.73 23.60
167 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛ.ΝΠΔΔ ΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΠΤΕΙΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 8.87 15.73 24.60
168 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛ.ΝΠΔΔ ΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΠΤΕΙΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2.55 6.10 8.65
169 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛ.ΝΠΔΔ ΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΠΤΕΙΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2.55 7.10 9.65
170 ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΓΟΔΟΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 13.22 21.43 34.65
171 ΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 0.40 0.80 1.20
172 ΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 3.40 3.80 7.20
173 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΑΤΤΑ 5.00 7.96 12.96
174 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΑΤΤΑ 5.00 8.96 13.96
175 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΑΤΤΑ 2.45 2.86 5.31
176 ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ – ΑΥΤ/ΣΤΕΣ 0.00 6.45 6.45
177 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΟΣΕ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ τ. ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. (ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ.) ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ ΜΕΧΡΙ 31-7-2010 ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-8-2010 5.78 8.53 14.31
178 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΣΕ 3.28 6.03 9.31
179 ΛΑΧΕΙΟΠΩΛΕΣ 12.22 0.00 12.22
180 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΔΑΠ 10.95 20.36 31.31
181 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΔΑΠ 10.95 21.36 32.31
182 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΔΑΠ 13.15 21.76 34.91
183 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΔΑΠ 13.15 22.76 35.91
184 ΕΥΔΑΠ 13.95 23.36 37.31
185 ΕΥΔΑΠ 13.95 24.36 38.31
186 ΕΥΔΑΠ 17.40 25.51 42.91
187 ΕΥΔΑΠ 17.40 26.51 43.91
188 ΕΥΔΑΠ 4.28 7.03 11.31
189 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΟΕΚ 1.00 0.00 1.00
190 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΓΙΑ Λ/ΣΜΟ ΙΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 44.56 0.50 45.06
191 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΓΙΑ Λ/ΣΜΟ ΙΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 45.56 0.50 46.06
192 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΓΙΑ Λ/ΣΜΟ ΙΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 50.16 0.50 50.66
193 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΓΙΑ Λ/ΣΜΟ ΙΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 51.16 0.50 51.66
194 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ‘ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’ 4.00 3.00 7.00
196 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.45 2.86 4.31
197 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.45 2.86 5.31
198 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.00 7.96 11.96
199 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.00 8.96 12.96
200 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5.00 7.96 12.96
201 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5.00 8.96 13.96
202 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7.00 10.96 17.96
203 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7.00 11.96 18.96
204 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8.00 10.96 18.96
205 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8.00 11.96 19.96
206 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ 4.00 0.00 4.00
207 ΣΥΝΤΑΞ. ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 4.00 6.00 10.00
208 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ 0.00 10.00 10.00
209 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ 4.00 7.00 11.00
210 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ κ.α 0.00 1.00 1.00
211 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ 0.00 1.6125 1.6125
212 ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΑΕΔ 6.67 13.33 20.00
213 ΙΕΡΟΔΟΥΛΕΣ 37.40 0.00 37.40
214 ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 0.00 7.45 7.45
215 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2.10 2.86 4.96
216 ΜΑΘΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ Β.Δ 6.6.1952, ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 4.28 33.68 37.96
217 ΜΑΘΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ Β.Δ 6.6.1952, ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 4.28 34.68 38.96
218 ΜΑΘΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ Β.Δ 6.6.1952, ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 4.28 39.68 43.96
219 ΜΑΘΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ Β.Δ 6.6.1952, ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 4.28 40.68 44.96
220 ΜΑΘΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ Β.Δ 6.6.1952, ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 4.28 37.28 41.56
221 ΜΑΘΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ Β.Δ 6.6.1952, ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 4.28 38.28 42.56
222 ΜΑΘΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ Β.Δ 6.6.1952, ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 4.28 45.28 49.56
223 ΜΑΘΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ Β.Δ 6.6.1952, ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 4.28 46.28 50.56
224 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΔ 6.67 13.33 20.00
225 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡ. ΟΑΕΔ 0.00 7.45 7.45
226 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ 11.65 22.36 34.01
227 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ 11.65 23.36 35.01
228 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ 14.65 25.36 40.01
229 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ 14.65 26.36 41.01
230 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ 13.85 23.76 37.61
231 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ 13.85 24.76 38.61
232 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ 18.10 27.51 45.61
233 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ 18.10 28.51 46.61
234 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ 2.83 4.73 7.56
235 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (τ. ΕΟΚ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ 2.83 5.73 8.56
236 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ‘Κ’ ΓΙΑ ΤΟ 2002 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ 4.10 5.86 9.96
237 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ‘Κ’ ΓΙΑ ΤΟ 2002 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ 1.10 2.86 3.96
238 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ‘Κ’ ΓΙΑ ΤΟ 2002 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ 5.35 6.61 11.96
239 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ & ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ & ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ 5.85 6.66 12.51
240 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ & ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ & ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ 2.85 3.66 6.51
241 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ 3.00 3.00 6.00
242 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ 4.25 3.75 8.00
243 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΔΑΠ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΑΛΑΙΟΙ) 15.65 26.76 42.41
244 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΔΑΠ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΑΛΑΙΟΙ) 15.65 27.76 43.41
245 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΔΑΠ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ 13.45 25.36 38.81
246 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΔΑΠ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ 13.45 26.36 39.81
247 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ‘Κ’ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ 4.10 5.86 9.96
248 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΟΣΕ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ τ. ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. (ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ.) ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ ΜΕΧΡΙ 31-7-2010 ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-8-2010 3.00 3.00 6.00
249 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π. 14.32 24.29 38.61
250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π. 15.22 22.34 37.56
251 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π. 17.77 27.44 45.21
252 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π. 17.77 26.44 44.21
253 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π. 10.97 18.59 29.56
254 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π. 14.32 25.29 39.61
255 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π. 13.52 23.69 37.21
256 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π. 11.77 20.19 31.96
257 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟ-ΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 3.40 4.80 8.20
258 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ 0.40 1.80 2.20
259 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ 6.67 14.33 21.00
260 Απασχολούμενοι στα πλαίσια της δράσης “ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ” του προγράμματος του ΟΑΕΔ “ΜΙΑ ΑΡΧΗ, ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ” 8.82 18.63 27.45
261 «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ & ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2002 9.30 9.91 19.21
262 «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ, ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2002 9.30 10.91 20.21
263 «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ & ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2002 5.05 6.16 11.21
264 «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ, ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2002 5.05 7.16 12.21
301 ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 6.725 10.93 17.655
302 ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 6.725 11.43 18.155
303 ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 5.225 9.43 14.655
304 ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 5.225 9.93 15.155
305 ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 6.325 10.13 16.455
306 ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 6.325 10.63 16.955
307 ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 8.45 12.005 20.455
308 ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 8.45 12.505 20.955
313 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 15.67 5.895 21.565
314 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 15.67 6.145 21.815
315 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 5.00 2.7025 7.7025
316 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 5.00 2.915 7.915
317 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 13.50 6.79 20.29
318 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 13.50 7.04 20.54
319 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 15.70 7.14 22.84
320 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 15.70 7.39 23.09
321 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 16.50 7.54 24.04
322 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 16.50 7.79 24.29
323 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 19.95 8.0775 28.0275
324 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 19.95 8.3275 28.2775
325 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13.50 15.245 28.745
326 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13.50 16.245 29.745
327 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15.70 15.945 31.645
328 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15.70 16.945 32.645
329 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16.50 18.245 34.745
330 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16.50 19.245 35.745
331 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19.95 19.695 39.645
332 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19.95 20.695 40.645
333 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5.00 5.41 10.41
334 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5.00 6.41 11.41
335 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8.00 8.41 16.41
336 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8.00 9.41 17.41
337 ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ν.1759/88 ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Μ 12.22 12.215 24.435
338 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΦHMΕΡ. ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΝΗΣ 8.00 3.49 11.49
339 ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΝΟΙ,ΥΠΑΛ. ΗΜΕΡΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ,ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΙΗΕΕ,ΜΕ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΛ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 14.35 6.54 20.89
340 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2.45 1.465 3.915
341 (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 12/02/2004) ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 8.00 8.41 16.41
351 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 33.65 0.00 33.65
352 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 27.65 0.00 27.65
353 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 32.45 0.00 32.45
354 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 26.45 0.00 26.45
355 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 27.20 0.00 27.20
356 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 21.20 0.00 21.20
357 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 26.00 0.00 26.00
358 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 20.00 0.00 20.00
359 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 13.65 0.00 13.65
360 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 7.65 0.00 7.65
361 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 12.45 0.00 12.45
362 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 6.45 0.00 6.45
363 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 7.20 0.00 7.20
364 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 1.20 0.00 1.20
365 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 6.00 0.00 6.00
366 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 8.00 0.00 8.00
401 ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ & Υ.Π.Α. 15.00 30.78 45.78
402 ΕΚΤΑΚΤΟ ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Π.Α. 19.25 34.53 53.78
403 ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 12.85 26.48 39.33
404 ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ 20.49 41.77 62.26
405 ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ 17.94 36.67 54.61
406 ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ 18.34 37.47 55.81
407 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ,ΤΕΧΝΙΚΟ,ΛΟΙΠΟ) ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΚΟ OLYMPIC CATERING ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ) 15.63 31.05 46.68
408 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ,ΤΕΧΝΙΚΟ,ΛΟΙΠΟ) ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΚΟ OLYMPIC CATERING ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ) 15.63 32.05 47.68
409 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ & ΠΡΟΣΩΠΚΟ OLYMPIC CATERING 13.08 25.95 39.03
410 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ & ΠΡΟΣΩΠΚΟ OLYMPIC CATERING 13.08 26.95 40.03
411 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ & ΠΡΟΣΩΠΚΟ OLYMPIC CATERING 13.48 26.75 40.23
412 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ & ΠΡΟΣΩΠΚΟ OLYMPIC CATERING 13.48 27.75 41.23
413 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 15.00 30.78 45.78
414 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 12.45 25.68 38.13
415 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 12.85 26.48 39.33
416 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ 15.00 29.78 44.78
417 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ 15.00 30.78 45.78
418 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ) 12.45 24.68 37.13
419 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ) 12.45 25.68 38.13
420 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ) 12.85 25.48 38.33
421 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ) 12.85 26.48 39.33
422 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ) 15.00 29.78 44.78
423 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ) 15.00 30.78 45.78
424 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ) 12.45 24.68 37.13
425 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ) 12.45 25.68 38.13
426 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ) 12.85 25.48 38.33
427 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ) 12.85 26.48 39.33
428 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ) 23.28 34.53 57.81
429 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ) 20.73 29.43 50.16
430 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ) 21.13 30.23 51.36
431 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ) 19.03 30.78 49.81
432 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ) 16.48 25.68 42.16
433 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ) 16.88 26.48 43.36
434 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 22.05 30.91 52.96
435 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 22.05 31.91 53.96
436 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 19.50 25.81 45.31
437 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 19.50 26.81 46.31
438 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 19.90 26.61 46.51
439 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 19.90 27.61 47.51
440 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 17.80 27.16 44.96
441 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 17.80 28.16 45.96
442 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 15.25 22.06 37.31
443 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 15.25 23.06 38.31
444 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 15.65 22.86 38.51
445 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α(βλ. & ‘Κ’ 488-489) 15.65 23.86 39.51
446 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΕΣ – ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ 21.50 32.46 53.96
447 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΕΣ – ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ 18.95 27.36 46.31
448 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΕΣ – ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ 19.35 28.16 47.51
449 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΕΣ – ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ 18.50 29.46 47.96
450 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΕΣ – ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ 16.35 25.16 41.51
451 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 16.05 27.56 43.61
452 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 17.92 29.83 47.75
453 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 17.92 30.83 48.75
454 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 18.20 31.86 50.06
455 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 22.20 35.86 58.06
456 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 22.20 36.86 59.06
457 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 19.65 30.76 50.41
458 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 19.65 31.76 51.41
459 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 20.05 31.56 51.61
460 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 20.05 32.56 52.61
461 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΡΟΖΑΣ & ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΥΠΟΒΟΛΕΙΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΓΧΟΡΔΩΝ & ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΚΗΝΗΣ 19.95 29.61 49.56
462 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΡΟΖΑΣ & ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΥΠΟΒΟΛΕΙΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΓΧΟΡΔΩΝ & ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΚΗΝΗΣ 17.40 24.51 41.91
463 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΡΟΖΑΣ & ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΥΠΟΒΟΛΕΙΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΓΧΟΡΔΩΝ & ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΚΗΝΗΣ 17.80 25.31 43.11
464 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 20.00 34.46 54.46
465 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 20.00 35.46 55.46
466 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 17.45 29.36 46.81
467 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 17.45 30.36 47.81
468 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 17.85 30.16 48.01
469 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 17.85 31.16 49.01
470 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 15.72 28.43 44.15
471 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 8.68 12.83 21.51
472 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 13.85 26.16 40.01
473 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 16.00 30.46 46.46
474 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 15.70 25.86 41.56
475 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 15.70 26.86 42.56
476 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 13.15 20.76 33.91
477 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 13.15 21.76 34.91
478 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 13.55 21.56 35.11
479 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 13.55 22.56 36.11
480 (ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡ/ΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΥΠΑ 19.95 29.61 49.56
481 (ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡ/ΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΥΠΑ 19.95 30.61 50.56
482 (ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡ/ΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΥΠΑ 17.40 24.51 41.91
483 (ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡ/ΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΥΠΑ 17.40 25.51 42.91
484 (ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡ/ΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΥΠΑ 17.80 25.31 43.11
485 (ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡ/ΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΥΠΑ 17.80 26.31 44.11
486 (ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡ/ΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΥΠΑ 8.93 10.58 19.51
487 (ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡ/ΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΥΠΑ 8.93 11.58 20.51
488 ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ 17.77 24.88 42.65
489 ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ 17.77 25.88 43.65
490 ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ Ο.Α. ΕΚΤΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 10.72 24.75 35.47
491 ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ο.Α. 16.21 35.74 51.95
492 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. 11.35 25.02 36.37
493 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. 11.35 26.02 37.37
494 ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ο.Α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ο.Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ Ο.Α. 11.42 19.83 31.25
495 ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ο.Α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ο.Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ Ο.Α. 11.42 20.83 32.25
496 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ & ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥ 10.97 17.03 28.00
497 Δικηγόροι ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ OLYMPIC CATERING (ν.3075/2002) 8.80 19.92 28.72
501 ΑΣΘ. σε είδος+ χρήμα, ΟΕΚ 3.55 6.10 9.65
502 ΑΣΘ σε είδος + χρήμα, ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, ΟΕΚ 6.55 9.10 15.65
503 ΑΣΘ σε χρήμα, ΟΕΚ 1.40 0.80 2.20
504 ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ, ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-8-2010 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ 4.40 3.80 8.20
505 ΟΕΚ 1.00 1.00 2.00
506 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, ΟΕΚ 9.67 28.33 38.00
507 ΣΥΝΤΑΞΗ 6.67 25.33 32.00
508 ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛ. ΓΙΑ ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ 6.67 0.00 6.67
509 ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛ. ΓΙΑ ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ 9.67 0.00 9.67
510 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ. σε είδος+ χρήμα, ΟΕΚ 10.22 19.43 29.65
511 ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ, ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-8-2010 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ 13.22 22.43 35.65
512 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΟΕΚ 8.07 14.13 22.20
513 ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ, ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-8-2010 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ 11.07 17.13 28.20
514 ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΕΚ 7.67 13.33 21.00
515 ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ, ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-8-2010 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ 10.67 16.33 27.00
516 ΣΥΝΤΑΞΗ 6.67 13.33 20.00
517 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ. σε είδος+ χρήμα, ΟΕΚ 10.22 19.43 29.65
518 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ. σε είδος+ χρήμα,ΤΕΑΜ, ΟΕΚ 13.22 22.43 35.65
519 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΟΕΚ 8.07 14.13 22.20
520 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα,ΤΕΑΜ, ΟΕΚ 11.07 17.13 28.20
521 ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΕΚ 7.67 13.33 21.00
522 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΑΜ, ΟΕΚ 10.67 16.33 27.00
523 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ. σε είδος + χρήμα, ΒΑΕ, ΟΕΚ 12.42 20.83 33.25
524 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ. σε είδος + χρήμα, ΒΑΕ,ΤΕΑΜ, ΟΕΚ 16.67 24.58 41.25
525 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ. σε χρήμα, ΒΑΕ, ΟΕΚ 10.27 15.53 25.80
526 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ. σε χρήμα, ΒΑΕ, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ 14.52 19.28 33.80
527 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΕ, ΟΕΚ 9.87 14.73 24.60
528 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΕ, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ 14.12 18.48 32.60
529 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε είδος + χρήμα, ΟΕΚ 10.22 18.43 28.65
530 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε είδος + χρήμα, ΟΕΚ 10.22 19.43 29.65
531 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε είδος + χρήμα, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ 13.22 21.43 34.65
532 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε είδος + χρήμα, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ 13.22 22.43 35.65
533 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΟΕΚ 8.07 14.13 22.20
534 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΟΕΚ 8.07 15.13 23.20
535 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ 11.07 17.13 28.20
536 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ 11.07 18.13 29.20
537 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΟΕΚ 7.67 13.33 21.00
538 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΟΕΚ 7.67 14.33 22.00
539 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ 10.67 16.33 27.00
540 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ 10.67 17.33 28.00
541 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε είδος + χρήμα, ΒΑΕ, ΟΕΚ 12.42 19.83 32.25
542 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε είδος + χρήμα, ΒΑΕ, ΟΕΚ 12.42 20.83 33.25
543 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε είδος + χρήμα, ΒΑΕ,ΤΕΑΜ, ΟΕΚ 16.67 23.58 40.25
544 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε είδος + χρήμα, ΒΑΕ,ΤΕΑΜ, ΟΕΚ 16.67 24.58 41.25
545 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΒΑΕ, ΟΕΚ 10.27 15.53 25.80
546 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΒΑΕ, ΟΕΚ 10.27 16.53 26.80
547 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΒΑΕ,ΤΕΑΜ ΟΕΚ 14.52 19.28 33.80
548 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘ σε χρήμα, ΒΑΕ,ΤΕΑΜ ΟΕΚ 14.52 20.28 34.80
549 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΕ, ΟΕΚ 9.87 14.73 24.60
550 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΕ, ΟΕΚ 9.87 15.73 25.60
551 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΕ, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ 14.12 18.48 32.60
552 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΕ, ΤΕΑΜ, ΟΕΚ 14.12 19.48 33.60
553 ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 4.55 3.65 8.20
555 Παλαιοί ασφαλισμένοι 3.55 0.00 3.55
556 Παλαιοί ασφαλισμένοι 1.40 0.00 1.40
557 Νέοι ασφαλισμένοι 10.22 0.00 10.22
558 Νέοι ασφαλισμένοι 8.07 0.00 8.07
559 Νέοι ασφαλισμένοι 7.67 0.00 7.67
560 Μόνιμοι υπάλληλοι της ΕΡΤ, πρώην μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΙΡΤ 3.55 5.10 8.65
601 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 13.50 24.46 37.96
602 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 13.50 25.46 38.96
603 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 15.70 25.86 41.56
604 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 15.70 26.86 42.56
605 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 10.95 19.36 30.31
606 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 10.95 20.36 31.31
607 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 13.15 20.76 33.91
608 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 13.15 21.76 34.91
609 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 13.55 21.56 35.11
610 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 13.55 22.56 36.11
611 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 6.83 11.13 17.96
612 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 6.83 12.13 18.96
613 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) 4.68 6.83 11.51
614 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 14.67 21.29 35.96
615 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 14.67 22.29 36.96
616 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 16.87 22.69 39.56
617 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 16.87 23.69 40.56
618 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 12.52 16.99 29.51
619 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 12.52 17.99 30.51
620 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 14.72 18.39 33.11
621 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 14.72 19.39 34.11
622 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 14.27 20.49 34.76
623 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 14.27 21.49 35.76
624 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 16.47 21.89 38.36
625 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 16.47 22.89 39.36
626 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 12.12 16.19 28.31
627 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 12.12 17.19 29.31
628 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 14.32 17.59 31.91
629 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 14.32 18.59 32.91
630 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 8.00 7.96 15.96
631 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 8.00 8.96 16.96
632 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 5.85 3.66 9.51
633 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ 5.85 4.66 10.51
634 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 30.51 35.96
635 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 31.51 36.96
636 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 34.11 39.56
637 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 35.11 40.56
638 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 24.06 29.51
639 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 25.06 30.51
640 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 27.66 33.11
641 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 28.66 34.11
642 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 29.31 34.76
643 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 30.31 35.76
644 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 32.91 38.36
645 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 33.91 39.36
646 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 22.86 28.31
647 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 23.86 29.31
648 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 26.46 31.91
649 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 27.46 32.91
650 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 10.51 15.96
651 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 11.51 16.96
652 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 4.06 9.51
653 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ(ν. 3163/55) 5.45 5.06 10.51
654 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ 17.80 28.16 45.96
655 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ 15.65 23.86 39.51
656 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ 18.97 24.99 43.96
657 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ 16.82 20.69 37.51
658 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ, ΧΟΡΕΥΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 18.50 29.46 47.96
659 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ, ΧΟΡΕΥΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 16.35 25.16 41.51
660 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ, ΧΟΡΕΥΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 19.67 26.29 45.96
661 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ, ΧΟΡΕΥΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 17.52 21.99 39.51
662 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ 18.20 31.86 50.06
663 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ 16.05 27.56 43.61
664 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ 17.22 24.39 41.61
665 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ 17.92 30.83 48.75
666 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ 16.00 30.46 46.46
667 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ 13.85 26.16 40.01
668 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ 15.00 29.78 44.78
669 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ 15.00 30.78 45.78
670 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ 12.85 25.48 38.33
671 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ 12.85 26.48 39.33
672 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ 20.49 41.77 62.26
673 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ 18.34 37.47 55.81
674 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ 15.63 31.05 46.68
675 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ 15.63 32.05 47.68
676 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ 13.48 26.75 40.23
677 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ 13.48 27.75 41.23
678 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ 19.03 30.78 49.81
679 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ 16.88 26.48 43.36
680 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ 15.70 26.86 42.56
681 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ 8.93 11.58 20.51
682 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 17.17 27.29 44.46
683 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 15.02 22.99 38.01
684 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 18.05 23.31 41.36
685 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 20.20 27.61 47.81
686 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 14.72 19.39 34.11
687 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 16.17 26.61 42.78
688 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 16.17 27.61 43.78
689 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 14.02 22.31 36.33
690 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 14.02 23.31 37.33
691 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 21.66 38.60 60.26
692 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 19.51 34.30 53.81
693 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 16.80 27.88 44.68
694 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 16.80 28.88 45.68
695 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 14.65 23.58 38.23
696 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 14.65 24.58 39.23
697 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9.17 16.99 26.16
698 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9.17 17.99 27.16
699 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11.37 18.39 29.76
700 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11.37 19.39 30.76
701 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12.17 19.99 32.16
702 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12.17 20.99 33.16
703 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15.62 22.14 37.76
704 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15.62 23.14 38.76
705 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8.77 16.19 24.96
706 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8.77 17.19 25.96
707 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10.97 17.59 28.56
708 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10.97 18.59 29.56
709 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15.22 21.34 36.56
710 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15.22 22.34 37.56
711 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11.77 19.19 30.96
712 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11.77 20.19 31.96
713 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.50 6.66 12.16
714 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.50 7.66 13.16
715 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.50 3.66 6.16
716 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.50 4.66 7.16
717 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (βλ. & ‘Κ’ 152, 162, 164, 166, 171 & 172 7.07 14.13 21.20
718 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (βλ. & ‘Κ’ 152, 162, 164, 166, 171 & 172 7.07 15.13 22.20
719 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (βλ. & ‘Κ’ 152, 162, 164, 166, 171 & 172 9.27 15.53 24.80
720 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (βλ. & ‘Κ’ 152, 162, 164, 166, 171 & 172 9.27 16.53 25.80
721 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (βλ. & ‘Κ’ 152, 162, 164, 166, 171 & 172 10.07 17.13 27.20
722 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (βλ. & ‘Κ’ 152, 162, 164, 166, 171 & 172 10.07 18.13 28.20
723 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (βλ. & ‘Κ’ 152, 162, 164, 166, 171 & 172 13.52 19.28 32.80
724 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (βλ. & ‘Κ’ 152, 162, 164, 166, 171 & 172 13.52 20.28 33.80
725 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ 21.34 34.62 55.96
726 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ 21.34 35.62 56.96
727 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ 19.19 30.32 49.51
728 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ 19.19 31.32 50.51
729 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ 25.74 37.42 63.16
730 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ 25.74 38.42 64.16
731 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ 23.59 33.12 56.71
732 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ 23.59 34.12 57.71
733 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ 18.79 29.52 48.31
734 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ 18.79 30.52 49.31
735 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ 23.19 32.32 55.51
736 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ 23.19 33.32 56.51
737 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 32.40 46.26 78.66
738 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 30.25 41.96 72.21
739 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 24.34 45.26 69.60
740 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 24.34 46.26 70.60
741 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 22.19 40.96 63.15
742 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 22.19 41.96 64.15
743 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 25.60 47.80 73.40
744 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 25.60 48.80 74.40
745 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 23.45 44.50 67.95
746 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 35.32 68.24 103.56
747 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 33.17 63.94 97.11
748 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ 29.94 41.02 70.96
749 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ 27.79 36.72 64.51
750 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ ΧΟΡΕΥΤΕΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΙ 31.34 44.62 75.96
751 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ ΧΟΡΕΥΤΕΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΙ 29.19 40.32 69.51
752 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ ‘ΠΑΛΑΙΟΙ’ 30.74 48.42 79.16
753 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ ‘ΠΑΛΑΙΟΙ’ 28.59 44.12 72.71
754 ΩΣ ΑΝΩ ‘ΝΕΟΙ’ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 26.34 45.62 71.96
755 24.19 41.32 65.51
756 12.57 18.43 31.00
757 12.57 19.43 32.00
758 14.77 19.83 34.60
759 14.77 20.83 35.60
760 10.42 14.13 24.55
761 10.42 15.13 25.55
762 12.62 15.53 28.15
763 12.62 16.53 29.15
764 12.17 17.63 29.80
765 12.17 18.63 30.80
766 14.37 19.03 33.40
767 14.37 20.03 34.40
768 10.02 13.33 23.35
769 10.02 14.33 24.35
770 12.22 14.73 26.95
771 12.22 15.73 27.95
772 5.90 5.10 11.00
773 5.90 6.10 12.00
774 3.75 0.80 4.55
775 3.75 1.80 5.55
776 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 5.45 50.51 55.96
777 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 5.45 51.51 56.96
778 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 5.45 57.71 63.16
779 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 5.45 58.71 64.16
780 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 5.45 51.26 56.71
781 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ‘ΠΑΛΑΙΟΙ’ ή ‘ΝΕΟΙ’ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 19.95 64.515 84.465
782 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ‘ΠΑΛΑΙΟΙ’ ή ‘ΝΕΟΙ’ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 17.80 59.14 76.94
783 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ‘ΠΑΛΑΙΟΙ’ ή ‘ΝΕΟΙ’ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 17.40 56.89 74.29
784 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ‘ΠΑΛΑΙΟΙ’ ή ‘ΝΕΟΙ’ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 11.08 46.102 57.182
785 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ‘ΠΑΛΑΙΟΙ’ ή ‘ΝΕΟΙ’ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 6.83 41.412 48.242
786 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ‘ΠΑΛΑΙΟΙ’ ή ‘ΝΕΟΙ’ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 8.93 40.727 49.657
787 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ‘ΠΑΛΑΙΟΙ’ ή ‘ΝΕΟΙ’ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 4.28 32.537 36.817
788 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 18.95 64.515 83.465
789 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 16.80 59.14 75.94
790 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 16.40 56.89 73.29
791 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 10.08 46.102 56.182
792 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 5.83 41.412 47.242
793 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 7.53 37.227 44.757
794 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 3.28 32.537 35.817
795 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 18.10 29.51 47.61
796 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 15.67 25.58 41.25
797 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ‘ΝΕΟΙ’ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦ/ΝΟΙ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ 4.68 36.037 40.717
798 Νέοι Παράλληλα Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ 7.33 39.0699 46.3999
801 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 15.70 59.825 75.525
802 ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 19.95 64.515 84.465
803 ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 13.55 54.45 68.00
804 ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 13.15 52.20 65.35
805 ΙΚΑ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 16.87 55.862 72.732
806 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ & Ν. 3163/55 14.72 50.487 65.207
807 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ & Ν. 3163/56 14.32 48.237 62.557
808 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ & Ν. 3163/57 21.12 60.552 81.672
809 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ‘Κ’ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΣΕ 14.70 59.825 74.525
810 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ‘Κ’ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΣΕ 18.95 64.515 83.465
811 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ‘Κ’ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΣΕ 12.55 54.45 67.00
812 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ‘Κ’ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΣΕ 12.15 52.20 64.35
813 ΣΥΝ/ΧΟΙ ‘Κ’ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΣΕ 15.87 55.862 71.732
814 ΣΥΝ/ΧΟΙ ‘Κ’ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΣΕ 13.72 50.487 64.207
815 ΣΥΝ/ΧΟΙ ‘Κ’ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΣΕ 13.32 48.237 61.557
816 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΣΥΝ/ΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ κ.λπ 25.74 74.275 100.015
817 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΣΥΝ/ΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ κ.λπ 23.59 68.90 92.49
818 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 12.65 51.575 64.225
821 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 19.95 30.61 50.56
822 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 19.95 31.61 51.56
823 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 15.70 26.86 42.56
824 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 15.70 27.86 43.56
825 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 17.80 26.31 44.11
826 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 17.80 27.31 45.11
827 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 13.55 22.56 36.11
828 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 13.55 23.56 37.11
829 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 17.40 24.51 41.91
830 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 17.40 25.51 42.91
831 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 13.15 20.76 33.91
832 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 13.15 21.76 34.91
833 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος) 18.95 30.61 49.56
834 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος) 18.95 31.61 50.56
835 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος) 14.70 26.86 41.56
836 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος) 14.70 27.86 42.56
837 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος) 12.55 22.56 35.11
838 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος) 12.55 23.56 36.11
839 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος) 12.15 20.76 32.91
840 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος) 12.15 21.76 33.91
841 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος) 15.87 23.69 39.56
842 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος) 15.87 24.69 40.56
843 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος) 13.72 19.39 33.11
844 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος) 13.72 20.39 34.11
845 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος) 13.32 17.59 30.91
846 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΣΕ(Ο ‘Κ’ …. μη συνταξιούχος) 13.32 18.59 31.91
847 ΔΗΜΟΣΙΟ – ΟΤΑ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ 15.67 24.58 40.25
848 ΔΗΜΟΣΙΟ – ΟΤΑ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ 15.67 25.58 41.25
849 ΝΠΔΔ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ 16.67 24.58 41.25
850 ΝΠΔΔ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ 16.67 25.58 42.25
851 ΣΥΝ/ΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣ ΤΟΥΣ 16.87 24.69 41.56
852 ΣΥΝ/ΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣ ΤΟΥΣ 14.72 20.39 35.11
853 ΣΥΝ/ΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣ ΤΟΥΣ 25.74 39.42 65.16
854 ΣΥΝ/ΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣ ΤΟΥΣ 23.59 35.12 58.71
855 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓ. ΚΙΝΔΥΝΟ 7.33 11.83 19.16
856 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 19.95 30.61 50.56
861 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20.00 0.00 20.00
862 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 26.00 0.00 26.00
863 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 6.00 0.00 6.00
864 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΠΕΡ ΑΓΝΩΣΤΩΝ τ. ΤΕΑΕΔΞΕ 8.94 0.00 8.94
865 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΑΕΔΞΕ ή ΕΤΕΜ 6.00 0.00 6.00
866 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 6.67 13.33 20.00
867 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 20.00 0.00 20.00
868 ΑΣΦΑΛΙΣΗ σε τέως ΕΛΚΑΔ 20.00 0.00 20.00
869 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ κ.λπ. 21/4/67 – 24/7/74 20.00 0.00 20.00
870 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ κ.λπ. 21/4/67 – 24/7/74 26.00 0.00 26.00
871 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ κ.λπ. 21/4/67 – 24/7/74 23.60 0.00 23.60
872 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ κ.λπ. 21/4/67 – 24/7/74 31.60 0.00 31.60
873 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ κ.λπ. 21/4/67 – 24/7/74 6.00 0.00 6.00
874 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ κ.λπ. 21/4/67 – 24/7/74 8.00 0.00 8.00
875 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 20.00 0.00 20.00
876 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 26.00 0.00 26.00
877 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 6.00 0.00 6.00
878 ΧΡΟΝΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 38.56 0.50 39.06
879 ΧΡΟΝΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 44.56 0.50 45.06
880 ΧΡΟΝΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 36.91 0.50 37.41
881 ΧΡΟΝΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 30.91 0.50 31.41
882 ΧΡΟΝΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 24.56 0.50 25.06
883 ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΑΙΓΥΠΤΟ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ 20.00 0.00 20.00
884 ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΑΙΓΥΠΤΟ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ 26.00 0.00 26.00
885 ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΑΙΓΥΠΤΟ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ 6.00 0.00 6.00
886 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤ. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/84 20.00 0.00 20.00
887 ΕΠΟΧΙΑΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 6.00 0.00 6.00
888 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΝΠΔΔ 6.00 0.00 6.00
889 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΕ 3.60 0.00 3.60
890 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΕ 5.60 0.00 5.60
891 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΗΕ 20.00 0.00 20.00
892 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 18 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3863/2010 20.00 0.00 20.00
893 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 18 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3863/2010 6.00 0.00 6.00
901 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ 5.00 10.00 15.00
902 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ 0.00 15.00 15.00
903 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ 6.00 11.00 17.00
904 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ 0.00 17.00 17.00
905 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ 0.00 24.00 24.00
906 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ 0.00 28.00 28.00
907 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ 0.00 32.00 32.00
908 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ 3.00 29.00 32.00
909 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ 5.00 27.00 32.00
910 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΦΕΞΗΣ 6.67 25.33 32.00
911 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 3.25 0.00 3.25
912 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 5.00 0.00 5.00
913 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 3.25 3.75 7.00
914 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 5.00 10.00 15.00
915 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 4.25 4.75 9.00
916 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 6.00 11.00 17.00
917 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΑ & ΤΑΧΜΑ 0.00 17.00 17.00
918 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΠ & ΟΛΘ 0.00 17.00 17.00
919 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΠ & ΟΛΘ 6.00 11.00 17.00
920 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Ν. 981/79 0.00 32.00 32.00
921 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Ν. 981/79 0.00 9.00 9.00
922 ΙΑΤΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ν.δ 4277/62 & ΙΑΤΡΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΚΑ 5.00 10.00 15.00
923 ΙΑΤΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ν.δ 4277/62 & ΙΑΤΡΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΚΑ 15.00 0.00 15.00
924 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΔ: 4277/62 & 4579/66, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ 0.00 7.00 7.00
925 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΔ: 4277/62 & 4579/66, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ 0.00 8.00 8.00
926 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ 0.00 17.00 17.00
927 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 7.00 0.00 7.00
928 ΔΧ – ΔΠ – ΕΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6.67 0.00 6.67
929 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΚΑ έτους 1993 3.00 0.00 3.00
930 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜ/ΧΗΣ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ “ΠΑΛΑΙΟΙ” ΑΣΦ/ΝΟΙ 32.00 0.00 32.00
950 3.40 5.80 9.20
951 4.68 8.83 13.51
952 5.55 10.10 15.65
953 7.68 11.83 19.51
954 9.27 17.53 26.80
955 13.52 21.28 34.80
956 15.25 23.06 38.31
957 16.69 26.66 43.35
958 16.69 27.66 44.35
959 17.09 27.46 44.55
960 17.09 28.46 45.55
961 21.09 29.46 50.55
962 21.09 30.46 51.55
963 21.49 30.26 51.75
964 21.49 31.26 52.75
965 19.24 31.76 51.00
966 19.24 32.76 52.00
967 23.64 34.56 58.20
968 23.64 35.56 59.20
969 11.35 20.16 31.51
970 11.35 21.16 32.51
971 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ 7.33 9.83 17.16
972 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο 7.33 10.83 18.16
973 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο 4.33 6.83 11.16
974 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο 4.33 7.83 12.16
975 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο 6.93 9.03 15.96
976 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ 3.93 6.03 9.96
977 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ 3.40 3.80 7.20
987 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 63 ΤΟΥ Ν.2676/1999 9.22 18.43 27.65
988 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΠΔΔ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 7.07 14.13 21.20
989 Συνταξιούχοι στους οποίους έχει εφαρμογή το άρθρο 63 του ν. 2676/1999, που απασχολούνται ως οικιακό προσωπικό. 10.22 18.43 28.65
990 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ΕΙΔ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Ν.3163/55, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥΣ 8.07 14.13 22.20
1010 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε “ΠΑΛΑΙΩΝ” ΑΣΦ/ΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/2007 (ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΕ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 11.00 25.00 36.00
1011 ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝ/ΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦ/ΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ 30.11.07 ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΕΑΠΓΣΟ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.12.07 ΜΕΧΡΙ 31.7.12) 13.00 18.00 31.00
1012 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ “Κ” 1011 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ “Κ” ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2012 ΜΕΧΡΙ 31.7.2015) 12.00 18.00 30.00
1013 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ “Κ” 1011 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ “Κ” ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2015 ΜΕΧΡΙ 31.7.2018) 11.00 18.00 29.00
1014 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ “Κ” 1011 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ “Κ” ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2018 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ) 9.67 16.33 26.00
1101 ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΥΡΟΥ – ΕΥΤΑΞΙΑ 16.50 0.00 16.50
1105 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ 19.95 0.00 19.95
1129 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 7.68 8.83 16.51
1131 ΥΠΑΛ ΠΡΟΣΩΠ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΘ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ & ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞ 4.68 0.00 4.68
1135 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣ.ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ, ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΟΔ. ΜΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΙΗΕΕ 2.45 2.86 5.31
1177 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1/8/2011 6.28 9.03 15.31
1188 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ ΜΕΧΡΙ 30.9.2011 ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1.10.11 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ 7.28 10.03 17.31
1239 «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ, ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2002 5.85 8.76 14.61
1240 «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ, ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2002 2.85 5.76 8.61
1241 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΑΠΕΤ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ (παλαιοί ανεξάρτητα αν υπάγονταν ή όχι στον ΚΒΑΕ) 4.00 4.00 8.00
1313 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 5.55 2.025 7.575
1337 (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 12-2-04)ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΗΜΕΡ ΕΦΗΜ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΜΗ ΜΕΛΗ ΟΙΚΕΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧ/ΝΤΑΙ ΩΣ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΔΟΤΕΣ ΜΗ ΜΕΛΗ ΕΙΗΕΕ 5.55 5.55 11.10
1338 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΜΗ ΜΕΛΗ ΟΙΚΕΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓ. ΕΚΔΟΤΩΝ ΗΜΕΡ ΕΦΗΜ/ΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΗ ΕΙΗΕΕ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΕΔΟΕΑΠ ΑΠΟ 12-2-04 5.55 2.025 7.575
1354 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-64 ΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡ.66 ΤΟΥ Ν. 3996/2011 ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/7/2010 0.00 26.45 26.45
1401 ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ 18.90 34.68 53.58
1403 ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΕΚΤΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΟΑ & ΙΠΤΑΜ ΠΡΟΣΩΠ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΟΑ 16.75 30.38 47.13
1404 ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ 25.49 46.77 72.26
1405 ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ 22.94 41.67 64.61
1406 ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ 23.34 42.47 65.81
1407 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ,ΤΕΧΝΙΚΟ,ΛΟΙΠΟ) ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΕ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ 19.53 34.95 54.48
1408 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΕ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ 19.53 35.95 55.48
1409 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΕ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ 16.98 29.85 46.83
1410 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΕ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ 16.98 30.85 47.83
1411 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΕ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ 17.38 30.65 48.03
1412 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΛΟΙΠΟ) Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΕ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ 17.38 31.65 49.03
1413 ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΟΛ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ 18.90 34.68 53.58
1414 ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΟΛ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ 16.35 29.58 45.93
1415 ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΟΛ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ 16.75 30.38 47.13
1416 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ 18.90 33.68 52.58
1417 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ 18.90 34.68 53.58
1418 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ 16.35 28.58 44.93
1419 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ 16.35 29.58 45.93
1420 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ 16.75 29.38 46.13
1421 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ 16.75 30.38 47.13
1422 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ 18.90 33.68 52.58
1423 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ 18.90 34.68 53.58
1424 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ 16.35 28.58 44.93
1425 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ 16.35 29.58 45.93
1426 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ 16.75 29.38 46.13
1427 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ 16.75 30.38 47.13
1465 ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ, ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ν.1759/88) 15.72 29.43 45.15
1474 ΙΠΤ/ΝΟ ΠΡΟΣΩΠ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ, ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ,ΠΡΟΣΩΠ ΑΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΤΩΝ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ(ΝΕΟΙ ΑΣΦ) 19.95 29.61 49.56
1475 ΙΠΤ/ΝΟ ΠΡΟΣΩΠ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ, ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ,ΠΡΟΣΩΠ ΑΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΤΩΝ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ(ΝΕΟΙ ΑΣΦ) 19.95 30.61 50.56
1476 ΙΠΤ/ΝΟ ΠΡΟΣΩΠ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ, ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ,ΠΡΟΣΩΠ ΑΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΤΩΝ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ(ΝΕΟΙ ΑΣΦ) 17.40 24.51 41.91
1477 ΙΠΤ/ΝΟ ΠΡΟΣΩΠ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ, ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ,ΠΡΟΣΩΠ ΑΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΤΩΝ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ(ΝΕΟΙ ΑΣΦ) 17.40 25.51 42.91
1478 ΙΠΤ/ΝΟ ΠΡΟΣΩΠ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ, ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ,ΠΡΟΣΩΠ ΑΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΤΩΝ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ(ΝΕΟΙ ΑΣΦ) 17.80 25.31 43.11
1479 ΙΠΤ/ΝΟ ΠΡΟΣΩΠ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ, ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ,ΠΡΟΣΩΠ ΑΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΤΩΝ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡΟΓΡ(ΝΕΟΙ ΑΣΦ) 17.80 26.31 44.11
1490 ΙΠΤΑΜ ΠΡΟΣΩΠ ΟΑ ΕΚΤΟΣ ΙΠΤΑΜ ΣΥΝΟΔΩΝ & ΦΡΟΝΤΙΣΤ, ΠΡΟΣΩΠ ΑΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε(ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ) 14.62 28.65 43.27
1491 ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΟΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΕ & ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ) 21.21 40.74 61.95
1492 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ) ΟΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΕ & ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΜΒ(ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ) 15.25 28.92 44.17
1493 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ) ΟΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΕ & ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΜΒ(ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ) 15.25 29.92 45.17
1494 ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΟΑ, ΙΠΤΑΜ ΠΡΟΣΩΠ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡ/ΜΕΣ, ΙΠΤΑΜ & ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΑΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡ ΕΠΙΧ(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ) 15.67 23.58 39.25
1495 ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΟΑ, ΙΠΤΑΜ ΠΡΟΣΩΠ ΟΑ & ΑΕΡΟΠΛ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠ ΑΕΡ/ΜΕΣ, ΙΠΤΑΜ & ΠΡΟΣΩΠ ΕΔΑΦ ΑΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡ ΕΠΙΧ(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛ) 15.67 24.58 40.25
1501 ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΑΠΕΑΠΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ & ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ, ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-6-2008 6.55 9.10 15.65
1511 ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ & ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΡΘ. 1 Ν. 3227/2004 13.22 22.43 35.65
1520 ΑΣΘ ΣΕ ΧΡΗΜΑ, ΕΤΕΑΜ, ΟΕΚ 4.40 3.80 8.20
1601 ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 13.50 23.46 36.96
1618 ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 12.52 15.99 28.51
1727 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ‘Κ’ 614-696 ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 19.19 29.32 48.51
1863 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 1358/1983 8.00 0.00 8.00
1971 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ 4.40 3.80 8.20
2103 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΥΠ. ΑΠΟΦ.13251/531/2010) 8.82 17.63 26.45
2104 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΥΠ. ΑΠΟΦ.13251/531/2010) 8.82 18.63 27.45
2107 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΥΠ. ΑΠΟΦ.13251/531/2010) 11.02 19.03 30.05
2108 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΥΠ. ΑΠΟΦ.13251/531/2010) 11.02 20.03 31.05
2129 ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ & ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ & ΑΣΘ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ 7.18 0.00 7.18
2189 ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛ» ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΛΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-8-2010 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ 4.00 3.00 7.00
2241 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Α.Μ. –ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ 3.00 3.00 6.00
2407 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ OLYMPIC CATERING 21.26 31.42 52.68
2408 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ OLYMPIC CATERING 21.26 32.42 53.68
2409 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ OLYMPIC CATERING 18.71 26.32 45.03
2410 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ OLYMPIC CATERING 19.11 27.12 46.23
2411 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ OLYMPIC CATERING 22.51 32.17 54.68
2412 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ OLYMPIC CATERING 22.51 33.17 55.68
2501 ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛ. ΝΠΔΔ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΤΟΝ Τ. ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΝΠΔΔ (ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ) ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ ΜΕΧΡΙ 31-7-2010 & ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-8-2010 6.55 9.10 15.65
2601 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 16.50 28.56 45.06
2602 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55)Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 16.50 29.56 46.06
2603 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55)Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 19.95 30.71 50.66
2604 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55)Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 19.95 31.71 51.66
2605 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 13.95 23.46 37.41
2606 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 13.95 24.46 38.41
2607 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 17.40 25.61 43.01
2608 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 17.40 26.61 44.01
2609 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 17.80 26.41 44.21
2610 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 17.80 27.41 45.21
2611 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 9.83 15.23 25.06
2612 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 9.83 16.23 26.06
2613 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΙΚΑ ειδικού συνταξ/κού καθεστώτος ν. 3163/55) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 7.68 10.93 18.61
2614 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 17.67 25.39 43.06
2615 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 17.67 26.39 44.06
2616 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 21.12 27.54 48.66
2617 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 21.12 28.54 49.66
2618 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 15.52 21.09 36.61
2619 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 15.52 22.09 37.61
2620 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 18.97 23.24 42.21
2621 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 18.97 24.24 43.21
2626 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 15.12 20.29 35.41
2632 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 8.85 7.76 16.61
2640 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (ν. 3163/1955) Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 9.70 32.51 42.21
2654 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 22.05 33.01 55.06
2658 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΩΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ, ΧΟΡΕΥΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 22.50 35.56 58.06
2659 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΩΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ, ΧΟΡΕΥΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 20.35 31.26 51.61
2661 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΩΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ, ΧΟΡΕΥΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 21.52 28.09 49.61
2668 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ IKA-ETAM KAI ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 18.90 34.78 53.68
2669 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ IKA-ETAM KAI ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 18.90 35.78 54.68
2670 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ IKA-ETAM KAI ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 16.75 30.48 47.23
2678 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ IKA-ETAM KAI ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 23.28 35.63 58.91
2679 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ IKA-ETAM KAI ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 21.13 31.33 52.46
2684 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 22.30 28.16 50.46
2689 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 17.92 27.31 45.23
2690 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 17.92 28.31 46.23
2693 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 20.70 32.88 53.58
2725 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 24.34 38.72 63.06
2727 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 22.19 34.42 56.61
2728 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 22.19 35.42 57.61
2729 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 29.99 42.27 72.26
2730 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 29.99 43.27 73.26
2731 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 27.84 37.97 65.81
2732 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 27.84 38.97 66.81
2733 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 21.79 33.62 55.41
2738 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΠ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 34.50 46.81 81.31
2740 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΠ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 28.24 51.26 79.50
2741 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΠ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 26.09 45.96 72.05
2742 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΠ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 26.09 46.96 73.05
2801 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ IKA-ETAM KAI ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 19.95 65.891 85.841
2817 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ, ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 27.84 74.966 102.806
2854 ΣΥΝ/ΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 27.84 39.97 67.81
2969 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 14.35 24.26 38.61
2970 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ Ισχύς από 1/8/2011 έως 30/4/2012 14.35 25.26 39.61
3101 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (αρθρ. 1 ν.3227/2004) 14.32 24.29 38.61
3102 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (αρθρ. 1 ν.3227/2004) 14.32 25.29 39.61
3103 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (αρθρ. 1 ν.3227/2004) 11.32 21.29 32.61
3104 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (αρθρ. 1 ν.3227/2004) 11.32 22.29 33.61
3105 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (αρθρ. 1 ν.3227/2004) 17.77 26.44 44.21
3106 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (αρθρ. 1 ν.3227/2004) 17.77 27.44 45.21
3107 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (αρθρ. 1 ν.3227/2004) 13.52 22.69 36.21
3108 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (αρθρ. 1 ν.3227/2004) 13.52 23.69 37.21
3435 ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ν. 3227/2004 (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) 19.87 28.74 48.61
3481 ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ν. 3227/2004 (ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) 17.77 27.44 45.21
3821 ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ & ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΡΘ. 1 Ν. 3227/2004 17.77 27.44 45.21
3822 ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ & ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΡΘ. 1 Ν. 3227/2004 17.77 28.44 46.21
3823 ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ & ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΡΘ. 1 Ν. 3227/2004 13.52 23.69 37.21
3824 ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ & ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΡΘ. 1 Ν. 3227/2004 13.52 24.69 38.21
3971 ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΘΕΝ. ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΟΓ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ν.3227/2004) 5.50 6.66 12.16
3972 ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΚΠΚ 3972, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Κ. 5.50 7.66 13.16
4109 ΞΕΝΟΔ/ΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΕΑΜ & ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΑΞΥ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 16.10 26.66 42.76
4110 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΚΠΚ 4109 ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Κ. (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 16.10 27.66 43.76
4111 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 31.7.2008 13.10 23.66 36.76
4112 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΚΠΚ 4111 ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Κ. 13.10 24.66 37.76
4113 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΑΕ, ΧΩΡΙΣ ΕΤΕΑΜ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 31.7.2008 26.16 14.20 40.36
4114 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΚΠΚ 4113 ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Κ. 14.80 25.56 40.36
4115 ΞΕΝΟΔ/ΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΑΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΕΑΜ & ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΑΞΥ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 19.55 28.81 48.36
4116 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΚΠΚ 4115 ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Κ. (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 19.55 29.81 49.36
4138 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΞΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (31/7/08) 4.00 5.10 9.10
4156 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ν. 1759/88) ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ, ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 31.7.2008 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 15.27 22.78 38.05
4160 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ν. 1759/88) ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 31.7.2008 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 11.82 20.63 32.45
4171 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΞΕΝΟΔ/ΛΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΑΞΥ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 0.40 0.80 1.20
4172 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ “ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ” 2.55 5.10 7.65
4178 ΕΡΓ/ΜΕΝΟΙ ΟΣΕ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ 1/8/08 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ. ΕΡΓ/ΜΕΝΟΙ ΟΣΕ ΝΕΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΙΝ Ή ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/8/08 9.95 19.36 29.31
4179 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΣΕ, «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛ/ΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/8/2008 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΣΕ «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛ/ΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1/8/2008. (ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ & ΣΥΝ/ΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΛΗΝ ΟΕΚ) 12.95 22.36 35.31
4189 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ “ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ” ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 31/07/2008, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3.15 4.30 7.45
4241 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΑΗΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ (παλαιοί, νέοι που δεν υπάγονταν στον ΚΒΑΕ) 3.00 3.00 6.00
4242 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΑΗΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ (νέοι ασφ/νοι που υπάγονταν στον ΚΒΑΕ) 4.25 3.75 8.00
4408 Ασφ/νοι μισθωτοί της τ.Ολυμπιακής Αεροπορίας & Αεροπλοϊας (άρθ 6-10,ν1759/1988) Επικουρική Ασφ/ση Ηλεκ/χνιτων ΠΑΛΑΙΟΙ από 1.6.08 19.98 36.40 56.38
4522 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 31/07/2008, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 12.82 20.63 33.45
4537 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΣΤΟ ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 31.7.2008, ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΠΟ 1-8-2008) 9.82 17.63 27.45
4551 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ & ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ, ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΩΣ 31.7.2008, ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-8-2008 16.27 22.78 39.05
4552 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΚΠΚ 4551 ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-8-2008 16.27 23.78 40.05
4605 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 31.7.2008 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (πλην Δημοσίου, ΝΑΤ, Ειδ. Καθεστώς ν. 3163/55) 13.10 23.66 36.76
4829 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜE ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΤΑΞΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 31.7.2008, ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 19.55 28.81 48.36
4830 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 4829 ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Κ. 19.55 29.81 49.36