Πώς τεκμαίρεται ότι διαχειριστής της ΕΠΕ έχει εξαρτημένη εργασία με την εταιρία.Για να τεκμηριωθεί από το ΙΚΑ η ύπαρξη εξαρτημένης σχέσης εργασίας, θα πρέπει:
-να υπάρχει αναγραφή στον πίνακα ωρών εργασίας προσωπικού, όπως επίσης και μοναδικός αποδέκτης – πελάτης τους κατά την διάρκεια της χρήσης να έιναι μόνο η συγκεκριμένη ΕΠΕ.
-Ύπαρξη σύμβασης εργασίας
-Πρόσληψη- αναγγελία στον ΟΑΕΔ
-Καταχώρηση στο βιβλίο του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

Σε αυτές τις περιπτώσεις και εφ’όσον ο διαχειριστής είναι παλαιός ασφαλισμένος, θα πρέπει να παρακρατούνται εισφορές ΙΚΑ.