Πώς συνδέεται μια εταιρία με την αντίστοιχή της στο πρόγραμμα Ergasia;

Αρχικά, πρέπει να οριστεί η θέση εγκατάστασης του προγράμματος Ergasia, ώστε να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των προγραμμάτων Eyforia και Ergasia και να είναι εφικτή η σύνδεση μεταξύ των εταιριών. Από την επιλογή Βοηθητικές-Σύνδεση Εταιριών, στα πεδία Εταιρία Εσόδων Εξόδων και Εταιρία Μισθοδοσίας αναζητούμε και επιλέγουμε  τις αντίστοιχες εταιρίες.