Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμπεριληφθεί μια κίνηση στην κατάσταση ΜΥΦ;
Για να συμπεριληφθεί μια κίνηση στην κατάσταση ΜΥΦ πρέπει να συμβαίνουν ταυτόχρονα τα εξής:

1. Στο λογαριασμό της κίνησης, στο πεδίο ΜΥΦ (μέσα στην επιλογή Λειτουργία) πρέπει να υπάρχει η τιμή Χονδρική.

2. Στον πελάτη ή προμηθευτή της κίνησης πρέπει να έχει καταχωρηθεί οπωσδήποτε ο ΑΦΜ.