Πώς παράγεται η Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρων;

Από την επιλογή Απόδοση Φόρων- Προσωρινή Δήλωση, γίνεται η διαχείριση της Προσωρινής Δήλωσης Απόδοσης Φόρων από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Τόκους και Δικαιώματα. Για να πάρουμε την εικόνα της προσωρινής δήλωσης που θέλουμε, στα πεδία των λογαριασμών επιλέγουμε τους αντίστοιχους λογαριασμούς ανάλογα με την περίπτωση. Αν θέλουμε να δούμε την Προσωρινή Δήλωση από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, θα ορίσουμε το έτος και τον συγκεκριμένο μήνα, τους λογαριασμούς που αφορούν Επιχειρηματική Δραστηριότητα με παρακράτηση  ή (και) χωρίς παρακράτηση φόρου ενώ αν θέλουμε να δούμε την Προσωρινή Δήλωση από Τόκους και Δικαιώματα, θα επιλέξουμε τον λογαριασμό που αφορά Τόκους και Δικαιώματα.  Για να εμφανιστεί  η Προσωρινή Δήλωση στην οθόνη, κλικάρουμε το εικονίδιο ΟΘΟΝΗ.