Πώς ορίζετε κωδικό πρόσβασης;

Για να ορίσετε κωδικό πρόσβασης στο πρόγραμμα ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτό μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες, επιλέγετε από τις Βοηθητικές-Γενικές Εργασίες την επιλογή Κωδικοί Ασφαλείας. Εδώ δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης ως και εννέα διαφορετικών κωδικών ασφαλείας, με τον ένατο να είναι ο κύριος κωδικός, με τον οποίο δίνεται πρόσβαση σε όλες τις εργασίες, μεταξύ αυτών και οι εργασίες ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης σε συγκεκριμένες επιλογές και ορισμού κωδικών πρόσβασης. Για να είναι εφικτή η πρόσβαση στο πρόγραμμα μετά τον ορισμό κωδικού πρόσβασης, κατά την κλήση του προγράμματος πρέπει στο πεδίο Κωδικός να δίνεται ο κωδικός πρόσβασης με τον οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί ο κάθε χρήστης.