Πώς ορίζεται η θέση εγκατάστασης του προγράμματος Ergasia, ώστε να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των προγραμμάτων Eyforia και Ergasia;

H θέση εγκατάστασης του προγράμματος Ergasia, ώστε να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των προγραμμάτων Eyforia και Ergasia και να είναι εφικτή η σύνδεση μεταξύ των αντίστοιχων εταιριών στις δύο εφαρμογές, γίνεται από την επιλογή Βοηθητικές-Γενικές Παράμετροι. Στο πεδίο Θέση εγκατάστασης μισθοδοσίας, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης “Γενικές Παράμετροι Προγράμματος” αναζητούμε στον υπολογιστή το φάκελλο Misw και επιλέγουμε το αρχείο Appl.bt. Αν για παράδειγμα, το πρόγραμμα Ergasia βρίσκεται  στο δίσκο C, η θέση εγκατάστασης θα είναι C:\Misw\Appl.Bt.