Πώς ονομάζεται το αρχείο της ΜΥΦ, που αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο TAXIS;

Το αρχείο της ΜΥΦ, είναι σε μορφή XML και η ονομασία του αντιστοιχεί στον κωδικό της συγκεκριμένης εταιρίας. Για παράδειγμα,  για την εταιρία με κωδικό 100, το παραγόμενο αρχείο της ΜΥΦ θα ονομάζεται 100.XML.