Προσθήκη στις γραμμές ειδοποιήσεων, στο κάτω μέρος δεξιά, ανακοινώσεων των
επόμενων παρουσιάσεων/σεμιναρίων/εκπαιδεύσεων.
*Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης σε ενεργό (ή προσεχώς ενεργό) σεμινάριο/εκπαίδευση της
Anaconda. Το πλήκτρο (όταν είναι ενεργό) θα καλεί άμεσα την πλατφόρμα προβολής
με το κατάλληλο ID της παρουσίασης.