Στην επιλογή (4.1.) Αρχείο Πελατών, προστέθηκε “Κουμπί” αναζήτησης και προβολής των παραστατικών του πελάτη που καταχωρήθηκαν στην Τιμολόγηση.

Το “κουμπί” ενεργοποιείται όταν έχετε καλέσει ένα πελάτη στην οθόνη σας.
Αν έχετε ΦΗΜ η αναζήτηση είναι πιο αργή διότι αναζητούνται directories μέσα στην περιοχή φύλαξης του φορολογικού μηχανισμού. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε και να επιλέξετε προβολή είτε των αρχείων a.text και b.text είτε του συνδεδεμένου pdf αρχείου εφόσον σας έχουμε κάνει την σχετική σύνδεση παραγωγής pdf file. Αν δεν έχετε φορολογικό μηχανισμό, η αναζήτηση είναι απλούστερη αλλά και πάλι προϋποθέτει ότι σας έχουμε εγκαταστήσει διαδικασία παραγωγής pdf.