Η ενεργοποίηση του νέου inteface γίνεται πολύ απλά από την επιλογή 5.2 πεδία “Επιλογή bmp(0-9)” και “Win/Dos/sk1/sk2-0123”.

Στην πρώτη με τιμή 1 ως 8 επιλέγετε θέμα κεντρικού φόντου. Στην δεύτερη μεταβλητή με την τιμή 3 ενεργοποιείτε το νέο interface (για την τρέχουσα εταιρεία).

Το φόντο του τρέχοντος χρήστη/υπολογιστή αλλάζει, και προσωρινά, από την
μπάρα στο επάνω μέρος της οθόνης από το πλήκτρο “Ετοιμα θέματα”.