Πώς μεταφέρονται τα στοιχεία ενός προμηθευτή από το Taxisnet;

Κατά την καταχώριση ενός προμηθευτή, δηλώνοντας το ΑΦΜ του και κλικάροντας το button Ελεγχ. ΑΦΜ, μπορείτε να αντλήσετε  τα στοιχεία του από την Υπηρεσία Αναζήτησης Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων. Εφόσον εμφανιστούν τα στοιχεία του προμηθευτή στην καρτέλα Έλεγχος ΑΦΜ της οθόνης διαχείρισης προμηθευτή, κλικάροντας το button Αντιγραφή, μεταφέρονται στα αντίστοιχα πεδία της καρτέλας Αναγνώριση.