Πώς μεταφέρονται τα στοιχεία ενός πελάτη από το Taxisnet;

Κατά την καταχώριση ενός πελάτη, δηλώνοντας το ΑΦΜ του και κλικάροντας το button Ελεγχ. ΑΦΜ, μπορείτε να αντλήσετε  τα στοιχεία του από την Υπηρεσία Αναζήτησης Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων. Εφόσον εμφανιστούν τα στοιχεία του πελάτη στην καρτέλα Έλεγχος ΑΦΜ της οθόνης διαχείρισης πελάτη, κλικάροντας το button Αντιγραφή, μεταφέρονται στα αντίστοιχα πεδία της καρτέλας Αναγνώριση.