Πώς γίνεται η αντιγραφή μιας εταιρίας;

Για να αντιγραφεί μια εταιρία, μπαίνετε στον πίνακα διαχείρισης εταιριών από τις Κύριες Εργασίες – Εταιρίες ή κλικάροντας το εικονίδιο ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ, επιλέγετε την εταιρία που θέλετε να αντιγράψετε και κλικάρετε το εικονίδιο ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ (ή εναλλακτικά με δεξί κλικ στην επιλεγμένη εταιρία εμφανίζετε το μενού λειτουργιών  και επιλέγετε την Αντιγραφή), δηλώνετε νέο κωδικό εταιρίας και πατάτε το button Αντιγραφή (κάτω αριστερά στην οθόνη διαχείρισης της εταιρίας).  Με την εκτέλεση της διαδικασίας αντιγραφής εμφανίζονται με τη σειρά τα εξής ερωτήματα: Να αντιγραφούν τα υποκαταστήματα, Να αντιγραφεί το λογιστικό σχέδιο, Να αντιγραφούν τα παραστατικά, Να αντιγραφούν πελάτες-προμηθευτές στα οποία απαντάτε ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα με το τι από αυτά  θέλετε να αντιγράψετε στη νέα εταιρία. Αν η αντιγραφή γίνεται για να δημιουργηθεί μια νέα εταιρία χρησιμοποιώντας κοινά στοιχεία από μια άλλη εταιρία, πχ. λογιστικό σχέδιο και παραστατικά, το μόνο που απομένει είναι η αλλαγή των στοιχείων της νέας εταιρίας, όπως επωνυμία, ΑΦΜ κλπ. Αν όμως η εταιρία πρέπει να είναι πλήρες αντίγραφο μιας εταιρίας, τότε πρέπει να αντιγραφούν και τα υπόλοιπα στοιχεία της, όπως το αρχείο κινήσεων, παγίων κλπ. Σε αυτή την περίπτωση συνεχίζετε επιλέγοντας από τις Βοηθητικές – Εργασίες Αρχείων τη λειτουργία Αντιγραφή Εταιρίας, όπου εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης της αντιγραφής στοιχείων εταιρίας.Στο πεδίο Από Εταιρία δηλώνετε από ποια εταιρία θα γίνει αντιγραφή στοιχείων και στο πεδίο Σε Εταιρία δηλώνετε σε ποια εταιρία θα γίνει αντιγραφή στοιχείων. Αν θέλετε να αντιγραφούν όλα τα αρχεία από την προτεινόμενη λίστα στοιχείων,  συνεχίζετε  κλικάροντας το εικονίδιο Αντιγραφή, διαφορετικά πριν συνεχίσετε με την εντολή της αντιγραφής ξεκλικάρετε από την λίστα των στοιχείων αυτά που δεν θέλετε να αντιγραφούν.