Για να αποσταλεί η ακύρωση ενός παραστατικού εσόδου στο MyData, πρέπει πρώτα να μαρκαριστεί η κίνηση προς διαγραφή. Καλώντας κίνηση εσόδου που έχει mark, εμφανίζεται το μήνυμα: “ΠΡΟΣΟΧΗ. Η κίνηση έχει αποσταλεί στην ΑΑΔΕ. Δεν επιτρέπεται η μεταβολή ημερομηνίας, ΑΦΜ, υποκαταστήματος, παραστατικού, αριθμός παραστατικού και σειράς. Αν η κίνηση πρέπει να αλλάξει τότε θα διαγράψετε αυτήν και θα καταχωρήσετε νέα κίνηση με τα σωστά στοιχεία”. Κλικάροντας στη συνέχεια το button Διαγραφή εμφανίζεται το μήνυμα “ΠΡΟΣΟΧΗ. Η κίνηση έχει αποσταλεί στην ΑΑΔΕ. Όταν η κίνηση αποσταλεί ξανά στην ΑΑΔΕ προς διαγραφή, τότε θα διαγραφεί οριστικά από την βάση δεδομένων”. Στη συνέχεια, από την επιλογή Αποστολής Κινήσεων του MyData (Εκτυπώσεις-Υποχρεώσεις Δημοσίου – MyData Ηλεκτρονικά Βιβλία – Αποστολή Κινήσεων) επιλέγουμε την Αποστολή κινήσεων προς διαγραφή (Εσόδων). Αν γίνει πρώτα προεπισκόπηση στην οθόνη, θα εμφανιστεί η κίνηση προς ακύρωση στο MyData. Κλικάροντας το εικονίδιο της  ηλεκτρονικής αποστολής αποστέλλεται η ακύρωση της κίνησης στο MyData και παράλληλα διαγράφεται από τη βάση δεδομένων του προγράμματος.